Efter regeringens og myndighedernes udmeldinger de seneste dage, står det klart, at coronavirus har og får en stor indflydelse i hele verden og i det danske samfund. Som virksomhed bakker vi naturligvis op om myndighedernes anbefalinger. Hos Danish Genetics ser vi derfor på situationen med største alvor og tager vores forholdsregler for at medvirke til at bekæmpe den igangværende sundhedskrise.

Vi er opmærksomme på situationen, er agile og indretter os som situationen udvikler sig. Vi ønsker vores drift uforandret i så vidt muligt omfang, men en minimering af smitterisikoen har stor prioritet. Det betyder, at vi har foretaget en række tiltag.

Vores kontor i Vejle vil være tomt, men vores administrative arbejde fortsætter som sædvanligt. Alle medarbejdere fra kontoret i Vejle arbejder hjemmefra og er tilgængelige på mail og telefon som sædvanligt. Møder varetages enten over telefon, Skype eller udskydes til et senere tidspunkt.

Vores genetiske arbejder fortsætter ligeledes uforandret. Herunder fortsætter også de ugentlige indeksberegninger.

Vi fortsætter vores scanningsarbejde uforandret. Vi har stor opmærksomhed på de generelle retningslinjer for at mindske smitterisikoen og tager de nødvendige forholdsregler. Skulle situationen ændre sig, er vi forberedte på en ændret strategi.

Besætningsbesøg udskydes for at undgå unødig smitterisiko.

Vi følger fortsat situationen og agerer herefter. Vi ønsker, at vi kan stå sammen om at bekæmpe sundhedskrisen og komme stærkere ud på den anden side.

image_printPrint