Danish Pig Genetics udvider kompetencerne i det genetiske team og øger den interne genetiske ekspertise samt forankrer den lokale tilstedeværelse for kunderne.

Det danske svineavlsselskab, Danish Pig Genetics, øger i efteråret 2020 de interne genetiske kompetencer ved at udvide genetikteamet med to medarbejdere, der i samarbejde med seniorgenetiker, Mahmoud Shirali, skal medvirke til den løbende udvikling af avlsmålene og innovere Danish Pig Genetics’ avlsprogram.

Den 1. september 2020 tiltrådte Marni Tausen som genetisk programmør, mens Kristina Vesterager Riddersholm er blevet ansat som genetisk konsulent. De skal være med til at samle det genetiske arbejde i Danish Pig Genetics, således fokus på databehandling, udvikling samt integration af genetikken i stalden øges med henblik på højnet avlsfremgang.

”Med Marni og Kristina udvider vi vores genetiske kapacitet i Danmark, hvorved vi øger vores knowhow i Danmark samt skaber en lokal forankring for vores genetiske processer. Det giver os en større fleksibilitet internt, og vi giver samtidig vores kunder en større værdi, når de investerer i genetik fra Danish Pig Genetics,” siger seniorgenetiker, Mahmoud Shirali.

Øger den genetiske servicekapacitet
”Vi er en datadrevet virksomhed, der udvikler og innoverer vores genetik på baggrund af data, og Marni bidrager med en stor erfaring inden for behandling af store datamængder. Med Marni kan vi behandle indsamlet data fra bedrifterne og bruge det til at udvikle nye metoder, der kan hjælpe med at finde nye muligheder for genetisk fremgang,” uddyber Mahmoud Shirali og fortæller videre: ”Som yderligere supplement til det genetiske team tilføjer vi Kristina, som bidrager med en praktisk forståelse af genetikkens rolle i avlen. Kristina skal være med til at bygge bro mellem vores genetiske arbejde og den praktiske tilgang ude i stalden, så genetikken opnår sit fulde potentiale og bidrager til stærke resultater.”

Marni Tausen kommer fra en Ph.d.-stilling som bioinformatiker ved Aarhus Universitet. Han har stor erfaring med at benytte genetisk information til at udvikle nye algoritmer i et avlsmiljø. Marni Tausen er siden 1. september ansat i Danish Pig Genetics som genetisk programmør, hvor han i samarbejde med Danish Pig Genetics’ genetiske samarbejdspartner Roslin skal analysere data, indeksere og udforske fremtidige muligheder.

”I Danish Pig Genetics skal jeg kombinere virksomhedens store mængder indsamlede data, der skal danne grundlag for det genetiske indeks. For at vi i Danish Pig Genetics fortsat kan være med i forreste række i den genetiske udvikling er den detaljerede dataanalyse afgørende. Jeg har gennem mit arbejde på Aarhus Universitet arbejdet med mange forskellige værktøjer til dataanalyse, herunder kunstig intelligens og billedanalytiske metoder, og det er i denne vigtige analyse af big data, at vi sikrer at vi fortsat kan levere stærk genetik til den globale griseproduktion,” siger Marni Tausen.

Kristina Vesterager Riddersholm har netop afsluttet sin kandidat i husdyrvidenskab, og har sideløbende været tilknyttet SEGES Svineproduktion i København. Kristina Vesterager Riddersholm er ansat i Danish Pig Genetics som genetisk konsulent, hvor hun skal forbinde genetikken og den praktiske hverdag i besætningerne.

”For at realisere vores genetiske avlsprogram, skal der være en klar kommunikation og forbindelse mellem avlsarbejdet og genetikken. Med min erfaring fra SEGES kombineret med min uddannelse vil jeg arbejde med at bygge bro mellem genetikken og landbruget, så videnskaben bag avlsmålene og genetikudviklingen kommer til udtryk helt ude i besætningerne,” siger Kristina Vesterager Riddersholm.

image_printPrint