Avlscenter Smakkerup A/S er bygget på langvarige kunderelationer​

Avlscenter Smakkerup A/S

Avlscenter Smakkerup A/S
, Züchter
Jørgen Skou Hansen
Ærtebjergvej 2
4400 Kalundborg