Światowej klasy program hodowlany!

Gdy mówimy o produkcji trzody chlewnej i genetyce, trzeba stwierdzić, że duńska genetyka to historia sukcesu. Ponad 100 letnie doświadczenie w zakresie profesjonalnej hodowli trzody chlewnej gwarantuje, że duński potencjał genetyczny jest jednym z najlepszych na światowym rynku. Ale ambicje Danish Genetics sięgają jeszcze dalej, dlatego do naszego zespołu zaprosiliśmy najzdolniejszych genetyków świata, by rozwijać dalej nasz materiał genetyczny oraz program hodowlany.Nasz mocny międzynarodowy program hodowlany opiera się na doświadczeniu i innowacjach

Nasz partner strategiczny to Roslin Technologies, jednostka badawcza zaliczająca się do grona wiodących ośrodków naukowych w zakresie genetyki, selekcji genomu oraz biotechnologii. Posiadamy innowacyjny i skuteczny program hodowlany, którego punktem wyjścia jest pula genetyczna naszych zwierząt, a dzięki temu, że pracami hodowlanymi z zakresu genetyki kierują czołowi genetycy świata, gotowy jest on na nowe czasy. Dostosowujemy się do dzisiejszego rynku i do rynku przyszłości.

Globalny dostawca produktów wysokiej jakości

Naszym rynkiem jest cały świat, a nasze prace w zakresie genetyki i program hodowlany muszą sprostać temu wyzwaniu. Dlatego współpracujemy z wiodącymi ekspertami z dziedziny genetyki spoza Danii, aby w ten sposób zapewnić dostęp do aktualnej wiedzy i dalszy rozwój sięgający poza duńskie granice. Naukowcy z Roslin Technologies mają międzynarodowe rozeznanie, jak również do swojej dyspozycji mają najnowocześniejszą aparaturę naukową. Wspólnie rozwijamy nasz program hodowlany i wyznaczamy cele hodowlane, by móc konkurować na globalnym rynku. W ten sposób możemy dostarczyć Państwu, jako naszym klientom, najlepsze produkty na całym świecie.

Cele hodowlane, które zapewniają zysk

Naszym celem hodowlanym i celem naszego programu hodowlanego jest optymalizacja Twojej produkcji poprzez zapewnienie możliwie największego zysku z produkcji trzody chlewnej. Wymogi, przepisy prawa i potrzeby zmieniają się, a my staramy się, by nasz program nadążał za zmianami.
Dokonujemy bieżącej analizy i weryfikacji naszych celów hodowlanych, przyjmując za punkt wyjścia potrzeby klienta, wybierając te cechy, które zapewnią naszym klientom rozwój hodowli i silną pozycję na rynku. Myślimy do przodu, ponieważ tylko w ten sposób możemy zapewnić właściwy produkt we właściwym czasie, tak aby nasza działalność przekładała się na wysokie zyski dla naszych klientów zarówno dzisiaj jak i w przyszłości.

Nasze zwierzęta są coraz lepsze dzięki użyciu najnowszych technologii

Roslin Technologies jest wiodącym ekspertem w Europie w zakresie selekcji genomu. Selekcja genomu to najbardziej efektywne narzędzie służące postępowi w hodowli poprzez wybór najlepszych osobników do hodowli. Wiedza na temat markerów DNA poszczególnych gatunków zwierząt służy temu, aby jak najdokładniej przewidzieć, który z osobników z największym prawdopodobieństwem przekaże określone cechy. Na podstawie markerów DNA ustala się wartość hodowlaną poszczególnych zwierząt pod kątem przekazywania określonych cech. Stanowi to solidną podstawę do dokonania wyboru, który z osobników powinien zostać wyselekcjonowany do reprodukcji, z danego stada hodowlanego , tak aby zapewnić kolejnej generacji najlepsze cechy genetyczne, pożądane w danej hodowli.

Praca hodowlana to złożona dziedzina nauki

W Danish Genetics wykonujemy kompleksowe prace hodowlane w ścisłej współpracy z najbardziej doświadczonymi hodowcami stad zarodowych w Danii. Tu zbieramy kompleksowe dane z dużej puli genetycznej obejmujące nasze trzy rasy hodowlane: Duńska Rasa Krajowa, Yorkshire oraz Duroc. Wszystkie te dane są analizowane i opracowywane przez Roslin Technologies, tak byśmy mogli zapewnić utrzymanie potencjału genetycznego naszych zwierząt hodowlanych na najwyższym światowym poziomie.

Sukces programu hodowlanego polega nie tylko na jego opracowaniu, ale również na postawieniu odpowiednich celów hodowlanych. Naszą intencją jest zapewnienie ciągłego postępu w zakresie celów hodowlanych dla maksymalizacji zysku z produkcji trzody chlewnej na fermach naszych klientów. Dlatego na bieżąco prowadzimy analizy naszych danych hodowlanych i porównujemy je z analizami rynkowymi, tak aby można było rozstrzygnąć, czy dostosować nasze cele hodowlane do potrzeb przyszłości, czy też istnieją przesłanki ku temu, aby cele hodowlane uzupełnić o nowe kryteria. Dla osiągnięcia jak najlepszych wyników ustalamy cele hodowlane indywidualnie dla każdej z naszych trzech duńskich ras, tj. Duńskiej Rasy Krajowej, Yorkshire i Duroc.

Punktem wyjścia jest duża pula genetyczna oraz te cechy, według których dotychczas była kształtowana hodowla. Cechami tymi są między innymi przyrosty, zużycie paszy, ilość żywo urodzonych prosiąt, mięsności tuczników, niski procent upadków oraz wytrzymałość. W ramach kompleksowej pracy badawczo-rozwojowej, która została wdrożona we współpracy z Roslin Technologies, analizujemy cechy i cele hodowlane naszej hodowli, tak aby w ścisłym dialogu z naszymi klientami zdecydować, które nowe cechy zapewnią zwiększenie zysków finansowych z hodowli oraz zapewnią naszym klientem siłę przebicia.

Globalny dostawca produktów wysokiej jakości

Naszym rynkiem jest cały świat, a nasze prace w zakresie genetyki i program hodowlany muszą sprostać temu wyzwaniu. Dlatego współpracujemy z wiodącymi ekspertami z dziedziny genetyki spoza Danii, aby w ten sposób zapewnić dostęp do aktualnej wiedzy i dalszy rozwój sięgający poza duńskie granice. Naukowcy z Roslin Technologies mają międzynarodowe rozeznanie, jak również do swojej dyspozycji mają najnowocześniejszą aparaturę naukową. Wspólnie rozwijamy nasz program hodowlany i wyznaczamy cele hodowlane, by móc konkurować na globalnym rynku. W ten sposób możemy dostarczyć Państwu, jako naszym klientom, najlepsze produkty na całym świecie.

Cele hodowlane, które zapewniają zysk

Naszym celem hodowlanym i celem naszego programu hodowlanego jest optymalizacja Twojej produkcji poprzez zapewnienie możliwie największego zysku z produkcji trzody chlewnej. Wymogi, przepisy prawa i potrzeby zmieniają się, a my staramy się, by nasz program nadążał za zmianami.
Dokonujemy bieżącej analizy i weryfikacji naszych celów hodowlanych, przyjmując za punkt wyjścia potrzeby klienta, wybierając te cechy, które zapewnią naszym klientom rozwój hodowli i silną pozycję na rynku. Myślimy do przodu, ponieważ tylko w ten sposób możemy zapewnić właściwy produkt we właściwym czasie, tak aby nasza działalność przekładała się na wysokie zyski dla naszych klientów zarówno dzisiaj jak i w przyszłości.

Nasze zwierzęta są coraz lepsze dzięki użyciu najnowszych technologii

Roslin Technologies jest wiodącym ekspertem w Europie w zakresie selekcji genomu. Selekcja genomu to najbardziej efektywne narzędzie służące postępowi w hodowli poprzez wybór najlepszych osobników do hodowli. Wiedza na temat markerów DNA poszczególnych gatunków zwierząt służy temu, aby jak najdokładniej przewidzieć, który z osobników z największym prawdopodobieństwem przekaże określone cechy. Na podstawie markerów DNA ustala się wartość hodowlaną poszczególnych zwierząt pod kątem przekazywania określonych cech. Stanowi to solidną podstawę do dokonania wyboru, który z osobników powinien zostać wyselekcjonowany do reprodukcji, z danego stada hodowlanego , tak aby zapewnić kolejnej generacji najlepsze cechy genetyczne, pożądane w danej hodowli.

Praca hodowlana to złożona dziedzina nauki

W Danish Genetics wykonujemy kompleksowe prace hodowlane w ścisłej współpracy z najbardziej doświadczonymi hodowcami stad zarodowych w Danii. Tu zbieramy kompleksowe dane z dużej puli genetycznej obejmujące nasze trzy rasy hodowlane: Duńska Rasa Krajowa, Yorkshire oraz Duroc. Wszystkie te dane są analizowane i opracowywane przez Roslin Technologies, tak byśmy mogli zapewnić utrzymanie potencjału genetycznego naszych zwierząt hodowlanych na najwyższym światowym poziomie.

Sukces programu hodowlanego polega nie tylko na jego opracowaniu, ale również na postawieniu odpowiednich celów hodowlanych. Naszą intencją jest zapewnienie ciągłego postępu w zakresie celów hodowlanych dla maksymalizacji zysku z produkcji trzody chlewnej na fermach naszych klientów. Dlatego na bieżąco prowadzimy analizy naszych danych hodowlanych i porównujemy je z analizami rynkowymi, tak aby można było rozstrzygnąć, czy dostosować nasze cele hodowlane do potrzeb przyszłości, czy też istnieją przesłanki ku temu, aby cele hodowlane uzupełnić o nowe kryteria. Dla osiągnięcia jak najlepszych wyników ustalamy cele hodowlane indywidualnie dla każdej z naszych trzech duńskich ras, tj. Duńskiej Rasy Krajowej, Yorkshire i Duroc.

Punktem wyjścia jest duża pula genetyczna oraz te cechy, według których dotychczas była kształtowana hodowla. Cechami tymi są między innymi przyrosty, zużycie paszy, ilość żywo urodzonych prosiąt, mięsności tuczników, niski procent upadków oraz wytrzymałość. W ramach kompleksowej pracy badawczo-rozwojowej, która została wdrożona we współpracy z Roslin Technologies, analizujemy cechy i cele hodowlane naszej hodowli, tak aby w ścisłym dialogu z naszymi klientami zdecydować, które nowe cechy zapewnią zwiększenie zysków finansowych z hodowli oraz zapewnią naszym klientem siłę przebicia.

Duńska rasa krajowa

Duńska Rasa Krajowa wykorzystywana jest w programie hodowlanym Danish Genetics jako komponent mateczny w uzyskaniu loszki F1 (LY/YL). Loszki te znane są na całym świecie ze swojej wysokiej rentowności w produkcji materiału rzeźnego. Rasa Krajowa to zwierzęta o mocnej konstytucji i silnych cechach macierzyńskich.

Duńska rasa krajowa

Duńska Rasa Krajowa wykorzystywana jest w programie hodowlanym Danish Genetics jako komponent mateczny w uzyskaniu loszki F1 (LY/YL). Loszki te znane są na całym świecie ze swojej wysokiej rentowności w produkcji materiału rzeźnego. Rasa Krajowa to zwierzęta o mocnej konstytucji i silnych cechach macierzyńskich.

Duński yorkshire

Rasa Duński Yorkshire wykorzystywana jest w duńskim programie hodowlanym Danish Genetics jako drugi komponent mateczny w produkcji loszki F1 (LY/YL). Lochy rasy Yorkshire są wysoko plenne, oraz charakteryzują się dużą opiekuńczością. Osobniki tej rasy cechują się wysokimi przyrostami, niskim zużyciem paszy, wysoką mięsnością oraz dobrą jakością mięsa.

Duński yorkshire

Rasa Duński Yorkshire wykorzystywana jest w duńskim programie hodowlanym Danish Genetics jako drugi komponent mateczny w produkcji loszki F1 (LY/YL). Lochy rasy Yorkshire są wysoko plenne, oraz charakteryzują się dużą opiekuńczością. Osobniki tej rasy cechują się wysokimi przyrostami, niskim zużyciem paszy, wysoką mięsnością oraz dobrą jakością mięsa.

Duński duroc

Jest to komponent ojcowski wykorzystywany w programie hodowlanym Danish Genetics. Duroc znany jest ze swoich wysokich przyrostów masy ciała, niskiego zużycia paszy, wysokiej mięsności i wysokiej jakości mięsa. Dlatego też Duroc jest oczywistym wyborem na komponent ojcowski dla materiału rzeźnego w kojarzeniu z loszkami LY/YL. Dzięki takiemu kojarzeniu uzyskuje się idealne wyniki produkcyjne.

Duński duroc

Jest to komponent ojcowski wykorzystywany w programie hodowlanym Danish Genetics. Duroc znany jest ze swoich wysokich przyrostów masy ciała, niskiego zużycia paszy, wysokiej mięsności i wysokiej jakości mięsa. Dlatego też Duroc jest oczywistym wyborem na komponent ojcowski dla materiału rzeźnego w kojarzeniu z loszkami LY/YL. Dzięki takiemu kojarzeniu uzyskuje się idealne wyniki produkcyjne.

Duńska krzyżówka (ly/yl)- hybryda

Loszki F1 (LY/YL) zwane również loszkami hybrydami to krzyżówka rasy Duński Yorkshire i Duńskiej Rasy Krajowej. Krzyżówka ta jest najlepszą na rynku loszką do produkcji materiału rzeźnego, zarówno pod względem uzyskiwanych wyników finansowych, jak i wydajności. Zawdzięcza to niskiemu zużyciu paszy, dużym przyrostom masy ciała, wysokiej plenności, dobrym cechom macierzyńskim, niskiemu procentowi upadków oraz wysokim walorom rzeźnym.

Duńska krzyżówka (ly/yl)- hybryda

Loszki F1 (LY/YL) zwane również loszkami hybrydami to krzyżówka rasy Duński Yorkshire i Duńskiej Rasy Krajowej. Krzyżówka ta jest najlepszą na rynku loszką do produkcji materiału rzeźnego, zarówno pod względem uzyskiwanych wyników finansowych, jak i wydajności. Zawdzięcza to niskiemu zużyciu paszy, dużym przyrostom masy ciała, wysokiej plenności, dobrym cechom macierzyńskim, niskiemu procentowi upadków oraz wysokim walorom rzeźnym.

Kluczowy jest indeks hodowlany zwierząt

W rezultacie opracowania przez genetyków zbieranych na bieżąco danych populacji genetycznej oraz na podstawie obliczonego indeksu hodowlanego, zostaje ustalony indywidualny profil ekonomiczny danego osobnika. Indeks hodowlany osobnika jest kluczem to selekcji najlepszych zwierząt w przyszłych pokoleniach.

W oparciu o zestawienie danych indywidualnych zwierzęcia oraz danych zwierząt z nim spokrewnionych co tydzień obliczany jest indeks hodowlany dla wszystkich osobników objętych naszym programem

Wyjątkowe rozwiązanie w Danii- Dostarczamy program hodowlany całkowicie wolny od zespołu rozrodczo-oddechowego świń i POWIĄZANY Z PROGRAMEM kontroli mikrobiologicznej w ramach stacji unasieniania

Zdrowe zwierzęta hodowlane są decydującym elementem w optymalnej produkcji i hodowli. Dlatego status zdrowotny jest priorytetem wszystkich naszych profesjonalnych partnerów. Traktujemy naszą odpowiedzialność bardzo poważnie i staramy się na bieżąco zapobiegać wszelkim zakażeniom. Dostarczamy na całym świecie zwierzęta o najwyższym statusie zdrowotnym.

Ewenementem jest to, że Danish Genetics, jako jedyny w Danii postawiła sobie wymóg, aby program hodowlany oraz z nim powiązany program sztucznego unasiennienia były wolne od zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRS). Oznacza to, że wszystkie stada hodowlane w ramach Danish Genetics są wolne od zespołu rozrodczo-oddechowego (PRRS), a tym samym knury w naszych stacjach unasieniania pochodzą ze stad wolnych od zespołu rozrodczo-oddechowego (PRRS). Wszystkim knurom wykonuje się badania krwi przed dostarczeniem ich do stacji unasieniania.

W ten sposób Danish Genetics wyprzedza konkurencję pod względem statusu zdrowotnego zapewniając klientom wyłącznie nasienie od knurów wolnych od zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRS).

Status zdrowotny podlega kontroli profesjonalnych ekspertów

Wszystkie stada w ramach Danish Genetics są stadami zatwierdzonymi przez SPF-SuS i objęte unikatowym duńskim programem zdrowotnym SPF-SuS.

Duński system SPF-SuS został stworzony w roku 1971 i jest jednym z najlepszych programów zdrowotnym na świecie. System opiera się na ścisłych regułach dotyczących zapobiegania zakażeń, kontroli zdrowotnej oraz transportu świń.

Nasz wysoki status zdrowotny został wypracowany przez najwyższej klasy ekspertów, a naszym klientom zapewniamy udokumentowaną deklarację zdrowotną przy zakupie nasienia i zwierząt hodowlanych.

SPF-SuS kontroluje status zdrowotny wszystkich duńskich stad. Stada kontrolowane są minimum raz w miesiącu przez lekarza weterynarii, a do wglądu są dostępne deklaracje zdrowotne wszystkich duńskich stad.

Kluczowy jest indeks hodowlany zwierząt

W rezultacie opracowania przez genetyków zbieranych na bieżąco danych populacji genetycznej oraz na podstawie obliczonego indeksu hodowlanego, zostaje ustalony indywidualny profil ekonomiczny danego osobnika. Indeks hodowlany osobnika jest kluczem to selekcji najlepszych zwierząt w przyszłych pokoleniach.

W oparciu o zestawienie danych indywidualnych zwierzęcia oraz danych zwierząt z nim spokrewnionych co tydzień obliczany jest indeks hodowlany dla wszystkich osobników objętych naszym programem

Wyjątkowe rozwiązanie w Danii- Dostarczamy program hodowlany całkowicie wolny od zespołu rozrodczo-oddechowego świń i POWIĄZANY Z PROGRAMEM kontroli mikrobiologicznej w ramach stacji unasieniania

Zdrowe zwierzęta hodowlane są decydującym elementem w optymalnej produkcji i hodowli. Dlatego status zdrowotny jest priorytetem wszystkich naszych profesjonalnych partnerów. Traktujemy naszą odpowiedzialność bardzo poważnie i staramy się na bieżąco zapobiegać wszelkim zakażeniom. Dostarczamy na całym świecie zwierzęta o najwyższym statusie zdrowotnym.

Ewenementem jest to, że Danish Genetics, jako jedyny w Danii postawiła sobie wymóg, aby program hodowlany oraz z nim powiązany program sztucznego unasiennienia były wolne od zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRS). Oznacza to, że wszystkie stada hodowlane w ramach Danish Genetics są wolne od zespołu rozrodczo-oddechowego (PRRS), a tym samym knury w naszych stacjach unasieniania pochodzą ze stad wolnych od zespołu rozrodczo-oddechowego (PRRS). Wszystkim knurom wykonuje się badania krwi przed dostarczeniem ich do stacji unasieniania.

W ten sposób Danish Genetics wyprzedza konkurencję pod względem statusu zdrowotnego zapewniając klientom wyłącznie nasienie od knurów wolnych od zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRS).

Status zdrowotny podlega kontroli profesjonalnych ekspertów

Wszystkie stada w ramach Danish Genetics są stadami zatwierdzonymi przez SPF-SuS i objęte unikatowym duńskim programem zdrowotnym SPF-SuS.

Duński system SPF-SuS został stworzony w roku 1971 i jest jednym z najlepszych programów zdrowotnym na świecie. System opiera się na ścisłych regułach dotyczących zapobiegania zakażeń, kontroli zdrowotnej oraz transportu świń.

Nasz wysoki status zdrowotny został wypracowany przez najwyższej klasy ekspertów, a naszym klientom zapewniamy udokumentowaną deklarację zdrowotną przy zakupie nasienia i zwierząt hodowlanych.

SPF-SuS kontroluje status zdrowotny wszystkich duńskich stad. Stada kontrolowane są minimum raz w miesiącu przez lekarza weterynarii, a do wglądu są dostępne deklaracje zdrowotne wszystkich duńskich stad.

Czy chcesz być z nami?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak możesz dołączyć do jednego z najlepszych na świecie programów hodowlanych i wzmocnić Twoją hodowlę.

Skontaktuj się z nami