Gamborg Genetics

Gamborg Genetics
, Multiplier
Svend Demant Møller
Ellebækvej 26
5500 Middelfart

Gamborg 1
, Multiplier
Nymarkvej 8
5500 Middelfart

Gamborg 2
, Multiplier
Tørvegyden 8
5580 Nørre Aaby

Gamborg 3
, Multiplier
Pytten 2
5580 Nørre Aaby

Gamborg Genetics er en opformeringsbesætning med salg og eksport af LY og YY sopolte.

Opformeringen omfatter fire ejendomme med jord beliggende ned til Lillebælt på begge sider af den lille vestfynske landsby Gamborg. Besætningen er kendt for sin produktion af sopolte fra løsgående søer, der med løbende kontrol sikrer de bedste avlsbetingelser og den bedste avl.