Bæredygtighed

GAB2993 Image138
Bæredygtighed

Vi arbejder for en mere bæredygtig fremtid

Danish Genetics ønsker at medvirke til at drive svinebranchen mod en mere bæredygtig fremtid med øget fokus på dyrevelfærd og produktivitet.

Moderne_avlsprogram

Moderne avlsprogram

Vores avlsprogram inkluderer og optimerer egenskaber, der fokuserer på netop bæredygtighed, dyrevelfærd og produktivitet, og som samtidig har en tilstrækkelig arvelighed, så vi sikrer, at fremtidige generationer bibeholder den bæredygtige linje.

Vores moderne avlsprogram bidrager til at forbedre dyrevelfærd og til at reducere svineproduktionens miljøforurening ved at selektere for effektive, robuste og sunde dyr. Denne selektion bidrager ligeledes til økonomisk bæredygtighed, da fokus er på at udnytte indehavende ressourcer så effektivt som muligt.

Se vores avlsprogram

Den rette brug af ressourcer

Målet om at reducere den globale svineproduktions miljømæssige fodaftryk indfries gennem en øgning i output og en minimering af input. For at opnå dette har fokus i vores avlsprogram de seneste år blandt andet været på at forbedre foderudnyttelse og -effektivitet samt vækstrater. Genetisk forbedring inden for disse kategorier har resulteret i svin med en høj fodereffektivitet, en øget daglig tilvækst og derved en betydelig reduktion i antallet af dage fra fødsel til slagt.

Foder er en betydelig økonomisk faktor i enhver produktionsfase, og ligeledes en betydelig faktor i relation til miljøpåvirkningen. En forbedret fodereffektivitet er stærkt associeret med lavere nitrogen- og fosforudskillelse hos slagtesvin samt en reduceret udskillelse af drivhusgasser, og derved reduceres produktionens forurening af miljøet. I vores avlsprogram sætter vi fokus på fodereffektiviteten gennem avlsmålet Sparet foder.

Læs mere om avlsmålet Sparet foder

miljømæssige_fokus
Robusthed

Robusthed bidrager til bæredygtighed

Selektion for robuste grise bidrager ligeledes til at sikre en bæredygtig svineproduktion og forbedre dyrevelfærden. Robuste grise forventes at yde bedre i varierende miljøer ved at være mindre modtagelige overfor infektioner og produktionssygdomme og har en forbedret holdbarhed.

Holdbarhed er en nøglekomponent for en effektiv og profitabel svineindustri. Inkludering af holdbarhed i avlsprogrammet har vist sig at være effektivt til at producere søer, der kan håndtere forskellige produktionsmiljøer og producere et øget antal pattegrise per årsso. Dette opnås ved at designe et selektionsindeks, der ikke kun fokuserer på antallet af levedygtige pattegrise, men også med vægtning af overlevelsesevnen hos pattegrisene. Dette sikrer, at bæredygtigheden og dyrevelfærden øges gennem en højere overlevelsesrate.

Avlsmål for Robusthed

Fokus på pattegriseoverlevelse

Fokus på at øge pattegriseoverlevelse har resulteret i inkludering af den moderlige genetiske effekt i avlsprogrammet i form af modereffekten på daglig vækst fra fødsel til 30 kg samt direkte selektion for moderlig og faderlig effekt på pattegriseoverlevelse.

Avlsmål for Moderegenskaber