DGENES

Dg 6443 V2 Web (1)
DGENES

Dynamisk database

DGENES er et dynamisk system udstyret med state-of-the-art genetiske teknologier, som analyserer data gennem genetiske processer for at levere præcise avlsværdier. Danish Genetics’ unikke bio-økonomiske model vægter avlsmålene og deres økonomiske værdi for at sikre den højeste produktionsøkonomi for svineproducenter verden over.

DG Indeks

Avlsdyrsindekset er nøglen til den selektionsmæssige udvælgelse af de bedste avlsdyr til de kommende generationer. Danish Genetics har i samarbejde med AbacusBio udviklet en unik bio-økonomisk simuleringsmodel, som integrerer genetiske principper, økonomisk analyser og markedstendenser for at sikre den rette procentmæssige vægtning mellem avlsmålegenskaberne, der indgår i avlsprogrammet for Yorkshire og Landrace på modersiden og for Duroc på fadersiden. Klik her (link til siden med avlsprogram) for at læse mere om de enkelte avlsmål.

DGENES modellen

Til beregning af avlsdyrindekset opsamler vi sammen med nogle af Danmarks mest erfarne avlere en omfattende mængde data fra en stor genetisk population fra vores tre avlsracer Landrace, Yorkshire og Duroc. Alle disse data bliver analyseret og bearbejdet, så vi sikrer, at vi bliver ved med at have genetik og avlsdyr i verdensklasse. Hertil har vi en omfattende database, som er vores allervigtigste redskab i arbejdet med at skabe en så stor avlsfremgang som muligt. Databasen består af værdifulde avlsdata, som giver os kendskab til, hvordan vi kan fremavle specifikke egenskaber – og vi styrker den hele tiden, så vi kan forbedre svineavlen til glæde for vores kunder over hele verden.

Robust avlsindeks med DGENES

Danish Genetics stræber efter at levere et robust avlsindeks af høj kvalitet for at sikre genetisk fremskridt for en balanceret og bæredygtig svineproduktion.

Danish Genetics Evaluation System (DGENES) kombinerer millioner af dataregistreringer, som er opsamlet direkte i besætningerne med genomiske data i et genomisk BLUP for at producere avlsindekset.

Til dette er den genetiske og genomiske softwarepakke, DMU, fra Aarhus Universitet blevet anvendt med teknisk support for at sikre en succesfuld og optimal integration samt udnyttelse af softwaren på interne Danish Genetics-servere. 

Til bearbejdning af de enorme mængder dataregistreringer er genetiske modeller udviklet i samarbejde med AbacusBio. Derudover gør Danish Genetics brug af genomisk data indsamlet gennem 100 % genomisk selektion.

Med DGENES, er Danish Genetics derfor i stand til at bidrage med genetiske services og materialer til kunder globalt, samt sikre et robust avlsindeks til udvælgelse af avlskandidater til kommende generationer.

DGENES er et dynamisk system udstyret med state-of-the-art genetiske teknologier, som analyserer data gennem genetiske processer for at levere præcise avlsværdier.

Med DGENES, er Danish Genetics derfor i stand til at bidrage med genetiske services og materialer til kunder globalt, samt sikre et robust avlsindeks til udvælgelse af avlskandidater til kommende generationer.

Danish Genetics’ unikke bioøkonomiske model vægter avlsmålene og deres økonomiske værdi for at sikre den højeste produktionsøkonomi for svineproducenter verden over.

 

Læs mere om vores avlsmål