Fænotypiske informationer

Dg 0901 Web
Fænotypiske informationer

Et solidt grundlag for fremtidig avlsudvikling

Vi udvider løbende vores database med information om grisenes fysiske fremtoning. I praksis overvåger og indsamler vi fænotypiske informationer om vores dyr og besætninger. Værdifulde informationer, som fænotyper, gør vores database til et solidt grundlag for fremtidig avlsudvikling. Med den er vi i stand til at skabe avlsdyr i absolut verdensklasse.

Afprøvning

Afprøvning af avlskandidater

Størstedelen af alle renracede grise i avlsbesætningerne afprøves for at måle det enkelte dyrs daglige tilvækst fra 30 kg til slagt, rygspæktykkelse, eksteriør samt foderudnyttelse. Den store mængde data og viden om det enkelte dyrs performance gør det muligt at udvælge de aller bedste avlskandidater og øge den genetiske fremgang.

 

Ugentligt besøg i staldene

Hver uge besøger en af Danish Genetics' erfarne avlsteknikere den enkelte avlsbesætning for at afslutte dyr, der er færdig med afprøvning. Ved dette besøg vejer avlsteknikerne de enkelte dyr, hvorved en daglig tilvækst for dyret kan beregnes. Herudover scanner avlsteknikeren dyret. Med scanningen måler vi tykkelsen på grisens rygspæk. Jo mindre rygspæk, jo mere kød er der på grisen. 

Vurdering foretages af en avlstekniker

Ud over scanningen foretager vi også en vurdering af grisens eksteriør på ben, ryg og kropsholdning. Jo mere ben- og rygstyrke dyret har, jo bedre er holdbarheden og dermed dyrevelfærden. Det foregår ved, at alle avlsdyr vurderes af en erfaren avlstekniker og tildeles et styrketal. Tallet evaluerer dyrets benstilling, både når det står stille og er i bevægelse, hvilket sikrer, at der i avlen kun bruges dyr med stærke ben og en god kropsholdning.

Dataene indtastes direkte i vores system – det er effektivt, og sparer os for en masse tid samt øger datakvaliteten. Dataene bruges til at beregne den genetiske værdi på dyret igennem et indekstal, som bliver beregnet af vores genetikere én gang om ugen.

 

 

 

270 foderstationer

Danish Genetics har investeret i 270 avancerede fodermaskiner, der elektronisk kan måle det enkelte dyrs foderindtag. Disse fodermaskiner er placeret på de enkelte avlsbesætninger, hvilket gør det muligt at bestemme foderudnyttelsen for størstedelen af Danish Genetics renracede orner. Ved at måle ornernes foderudnyttelse på den enkelte avlsbesætning, hvor dyrene er født, sikres samtidig en høj sundhedsstatus.

Vil du vide mere om, hvordan fodermaskinerne bidrager til en øget genetisk fremgang?

 

Læs mere her

 

foderudnyttelse

Flere data indsamles

Udover den store mængde af data, som kommer fra dyrenes afprøvning, indsamler Danish Genetics information om dyrenes performance i relation til reproduktion, moderegenskaber og soholdbarhed. Disse registreringer sker både på avlsbesætningerne samt opformeringsbesætningerne. Dette giver en stor viden om, hvilke dyr der er de bedste avlskandidater for disse egenskaber.

Alt denne information om de enkelte dyrs performance bidrager til, at vi i Danish Genetics kan udvælge de allerbedste avlskandidater og sikre en høj avlsfremgang til fordel for avlsprogrammet og vores kunder.

 

Vores avlsprogram

Kontakt os

Vi udvikler og sælger avlsgenetik af højeste kvalitet med hjælp fra udvalgte partnere. Vi lytter til vores kunder og med hvert eneste produkt følger dialog, service og vejledning. Direkte kontakt og relation til kunderne er nemlig af højeste prioritet for os.

Send mail+45 8140 2610