Nucleus Management

Dg 6314 Edit V2 Web (1)
Rådgivning

Nucleus Management

Bliv en del af avlsfremgangen hos Danish Genetics med Danish Genetics Nucleus Management.

Bliv en del af avlsfremgangen hos Danish Genetics

Med Danish Genetics Nucleus Management – DGNM – bliver du en del af avlsfremgangen hos Danish Genetics. Samtidig sikrer en sådan aftale, at du får mest muligt ud af dine avlsdyr, idet du får adgang til flere data om dine dyr, og dermed bedre kan udvælge de dyr, der skal bruges i den videre avl.

Udover de åbenlyse fordele i forhold til avl, giver en DGNM-aftale også andre fordele. Det giver mulighed for at lukke besætningen for indkøb af avlsdyr og dermed reducere smitterisikoen. Men du kan stadig udføre dit avlsarbejde på en professionel måde og dermed sikre, at dine dyr ikke falder bagud i indeks.

 

Kontakt os for at høre mere

Fordele ved en DGNM aftale

Der er en lang række fordele ved at indgå en aftale omkring Danish Genetics Nucleus Management. Vigtigst er det, at et samarbejde vil betyde bedre muligheder for at optimere produktionen. Det skyldes, muligheden for at optimere avlspotentialet, da udvælgelse af avlsdyr til næste generation, nu vil blive baseret på data.

Fordelene:

 • Få det bedste ud af Danish Genetics genetikken – både på kort og lang sigt
 • Få kendskab til avlsdyrenes indeks, hvilket sikrer, at søerne med højeste indeks vælges som mødre til næste generations søer
 • Opnå de bedste produktionsresultater i både sohold og slagtesvin
 • Optimer produktionen via service og rådgivning fra certificerede Danish Genetics-rådgivere
 • Brugervenlig database – Kermit – med adgang til at se besætningens dyr, lave dataindtastninger og -rettelser, lave løbeplan
 • Adgang til avlsrapporter
 • Data indsendes via jeres management program og indeks opdateres ugentligt
Dg 6267 V2 Web (1)
Dg 6948 V2 Web

Hvad omfatter en DGNM-aftale?

Serviceaftalen dækker både adgang til software og dermed besætningsdata, samt rådgivning udført af Danish Genetics-certificerede rådgivere.

 • Oprettelse af DGNM-systemer i kundens management program (pt. Cloudfarms og PigVision)
 • DGNM-standardopsætning med individuel tilpasning
 • Oplæring i DGNM set-up’et på de enkelte farme. Praktisk brug i hverdagen
 • Oplæring i KERMIT
 • Oplæring i indavlsanalyser
 • Gennemgang af avlsrapporter
 • Lave avlsplaner på de enkelte farme. Herunder udregning af hvor mange ren- og X løbninger hver uge / gruppe. Indeks krav m.m.
 • Opfølgning af faktiske løbninger i de enkelte produktionsprogrammer
 • Afhjælpe fejl

Certificerede rådgivere

For at blive DGNM-rådgiver, kræver det, at man er certificeret. For dig som kunde betyder det, at der kun kommer rådgivere ud, som er certificeret af Danish Genetics. Det giver sikkerhed for, at du får den bedste rådgivning i forhold til optimering af avlen i din besætning.

 

Se listen med certificerede rådgivere

Kontakt os

Vi udvikler og sælger avlsgenetik af højeste kvalitet med hjælp fra udvalgte partnere. Vi lytter til vores kunder og med hvert eneste produkt følger dialog, service og vejledning. Direkte kontakt og relation til kunderne er nemlig af højeste prioritet for os.

Send mail+45 8140 2610