Persondatapolitik

Persondatapolitik

Vi indsamler og bruger personoplysninger, som brugerne afgiver på vores hjemmeside. Få mere at vide om hvordan det sker i denne politik.

I denne politik beskrives, hvordan Danish Pig Genetics på hjemmesiden DanishGenetics.dk (herefter ”vi”) indsamler og bruger de personoplysninger, som du afgiver, når du besøger os digitalt på vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden.

 1. Dataansvarlig
 2. Indsamling af personoplysninger
 3. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
 4. Samtykke
 5. Sikkerhed
 6. Opbevaringsperiode og dine rettigheder
 7. Links til andre hjemmesider
 8. Ændringer af persondatapolitikken
 9. Kontakt

 

1. Dataansvarlig

Den dataansvarlige for hjemmesiden er

Ditte Juul Nielsen
Lysholt Allé 10, DK-7100 Vejle
Tlf. +45 8140 2610
info@danishgenetics.dk
CVR: 39785919

2. Indsamling af personoplysninger

I forbindelse med besøg på vores hjemmeside kan vi indsamle oplysninger om dig. Det kan være oplysninger, som fremkommer i dit elektroniske spor på hjemmesiden: Hvilke sider du besøger og hvilken browser du anvender eller det kan være oplysninger du selv afgiver i eksempelvis en tilmeldingsformular.

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle for at du kan anvende hjemmesidens funktioner, gøre brug af vores materialer og deltage i arrangementer. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

3. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål, medmindre du giver samtykke hertil i forbindelse med din tilmelding.

Indsamling til abonnement på e-mail nyhedsbreve

Hvis du ønsker at abonnere på e-mail nyhedsbreve fra os kan vi bede om dit navn, din arbejdsplads og din e-mailadresse.

Indsamling ved tilmelding til event

Hvis du ønsker at deltage i en af vores events kan vi bede vi om dit navn, din arbejdsplads og din e-mailadresse.

4. Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 2 og 3 ovenfor.

Du kan til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 9 nedenfor).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytte funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.

5. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi datoen for "sidst opdateret" nederst på siden.

6. Opbevaringsperiode og dine rettigheder

Dine oplysninger opbevares så længe formålet med indsamlingen fortsat er relevant, eksempelvis så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet eller anvender vores services.

Du har følgende rettigheder i forbindelse med vores behandling af personoplysninger om dig:

 • Indsigtsret: Du kan kræve at se de personoplysninger, der behandles om dig.
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få rettet eventuelle urigtige oplysninger.
 • Ret til sletning: Du har ret til at få slettet personoplysninger, som ikke længere er nødvendige for det formål, de er indsamlet til, eller hvor der ikke længere er et lovligt grundlag for at behandle dem.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du kan kræve, at behandlingen af personoplysninger begrænses til de formål, der er lovlige, samt at behandlingen bliver suspenderet, mens rigtigheden af oplysningerne bliver undersøgt, eller et retskrav bliver fastlagt.
 • Underretningspligt: Vi skal orientere tredjemand, hvortil oplysninger måtte være videregivet, om at data skal berigtiges, slettes eller begrænses.
 • Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage de oplysninger, som du selv har afgivet på et elektronisk medie i et almindelig læsbart format.
 • Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen er baseret på interesseafvejningsreglen. Herefter skal foreningen foretage en ny interesseafvejning.

Vil du klage, vil vi være glade for at få klagen først, men du har til enhver tid ret til at klage til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal. 1300 København K
Tlf. +45 3319 3200
e-mail dt@datatilsynet.dk

7. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens persondatapolitik og andre relevante politikker.

8. Ændringer af persondatapolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne politik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger eller for at forbedre hjemmesiden.

9. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

Danish Pig Genetics
Lysholt Allé 10, DK-7100 Vejle
Tlf. +45 8140 2610
info@danishgenetics.dk

 

Sidst opdateret 21/12/2022