Genomisk selektion

GAB2993 Image532
Genomisk selektion

Et effektivt værktøj til avlsfremgang

Genomisk selektion er et ekstremt effektivt værktøj til at sikre avlsfremgang. Vi indsamler 50.000 DNA-markører fra hvert dyr til vores database, som gør det muligt at udvælge de bedste avlskandidater. Markørerne gør os desuden i stand til at undersøge den genetiske indflydelse på forskellige egenskaber.

Avlsfremgangen øges med 30% med genomisk selektion

Med genomisk selektion kan vi fastlægge dyrets egenskaber langt tidligere i avlsarbejdet og dermed hurtigere avle videre på dem. Sammenlignet med tidligere metoder, øges avlsfremgangen med 30% med genomisk selektion.

DNA_bestemmer_avlsværdien

DNA-markører

Viden om det enkelte avlsdyrs DNA-markører bruger vi til med stor præcision at angive, hvor sandsynligt det er, at et specifikt avlsdyr videregiver bestemte egenskaber. Med den viden bestemmer vi avlsværdien for de enkelte egenskaber.

Ved hjælp af genomisk selektion kan vi afgøre, hvilke avlsdyrskandidater, der skal selekteres i avlsbesætninger til at udgøre den kommende generation. Vi går efter de avlsdyr, som genetisk vil skabe de bedste resultater i forhold til de specifikke egenskaber. Nogle egenskaber er mindre arvelige end andre, men gennem genomisk selektion kan muligheden for bestemte egenskaber øges ved den rette sammensætning af avlskandidater.

 

 

Ved at bruge prøver fra grisens øre, sikrer man sig, at man får væv og DNA nok til at kunne foretage ordentlige prøver, der kan bruges i den videre udvikling og avl.

Hos Danish Genetics tager vi DNA-prøver på alle grise i vores avlsbesætninger, når de er omkring 6 uger. På den måde kan vi hele tiden udvælge de grise, der er de bedste avlskandidater. Vi kan med stor præcision sige, hvor sandsynligt det er, at et specifikt avlsdyr videregiver bestemte egenskaber. Med den viden kan vi bestemme avlsværdien for de enkelte egenskaber.

Vi kan altså fastlægge dyrets egenskaber langt tidligere i avlsarbejdet og dermed hurtigt avle videre på dem. Det øger avlsfremgangen med 30% sammenlignet med tidligere metoder.

Vi bruger også DNA-udtagningen i forbindelse med at faderskabsteste alle vores avlskandidater som en del af vores strenge sikkerhed og valideringstjek af avlsprogrammet. Til sikkerhed for kunderne og avlsprogrammet.

Se mere om vores avlsprogram