Robusthed

Danishgenetics 3619 Edit

Robusthed

Selektion for robusthed er essentielt for at sikre høj produktivitet, holdbarhed og sunde dyr i alle miljøer.

Avlsmål for Robusthed

Som dyrenes produktivitet øges, må avlen sørge for balance i dyrenes helbred for at sikre sunde dyr med høj produktivitet i alle aspekter. Dette sker gennem selektion for robuste dyr. Dyr med høj robusthed vil øge svineproducenternes indkomst, dyrevelfærd og mindske miljøforurening.

Vores avlsmål for robusthed består af holdbarhed for Landrace og Yorkshire, styrke for alle tre racer og overlevelsesevne for Duroc, hvilket beskriver ornens indflydelse på pattegriseoverlevelsen indtil fravænning.

 

Se øvrige fokuspunkter i vores avlsprogram

Holdbarhed

Holdbarhed vurderes ud fra en model, der fastlægger sandsynligheden for, at soen insemineres efter første kuld, efter andet kuld og efter tredje kuld i opformeringsbesætningerne. Ved at inddrage sandsynligheden efter flere kuld, øges kendskabet til dyrenes genetiske potentiale for holdbarhed. Søer med god holdbarhed er fordelagtige for økonomien og miljøet, eftersom flere pattegrise kan produceres per årsso og derved er behovet for nye polte til at producere det samme antal pattegrise reduceret. Dette betyder mindre foder til produktion af de nye polte og mindre gødning produceres, hvilket kan mindske miljøforureningen.

Holdbarhed

Styrke

Avlsmålet Styrke har en fordelagtig effekt på både dyrevelfærd, miljøforurening og bundlinjen. Dyr med en god kropsstruktur på ben, ryg og kropsholdning vil øge sundheden og derved dyrevelfærden. Alle avlsdyr vurderes af en erfaren avlstekniker og tildeles et styrketal. Dette tal evaluerer dyrets benposition, både når det står stille og er i bevægelse, hvilket sikrer, at der i avlen kun bruges dyr med stærke ben og en god kropsholdning.

Overlevelsesevne

Avlsmålet for overlevelsesevne gennem ornens genetiske indflydelse hos Duroc udregnes på baggrund af procentdelen af levedygtige pattegrise 21 dage efter faring. Flere levedygtige og robuste pattegrise vil øge dyrevelfærden, og gennem en højere overlevelsesrate vil antallet af pattegrise per årsso øges, således færre søer kræves til at producere det samme antal pattegrise.


Se øvrige kategorier i vores avlsprogram