Effektivitet

Dg 7467 Edit V2

Effektivitet

Effektivitet er afgørende for at sikre mere output for mindre input og derved øge bæredygtigheden af svineproduktion i både et økonomisk, miljømæssigt og socialt aspekt.

Avlsmål for Effektivitet

Avlsmålet for effektivitet er Sparet foder. Sparet foder beskrives som gram af foder sparet per dag, som ikke er brugt til vækst af værdifuldt kød samt vedligeholdelse. Derved optimeres fodereffektiviteten, og avlen vil resultere i grise, som producerer den samme mængde kød for mindre foder, hvilket vil have økonomiske og miljømæssige fordele.

Sparet foder bidrager til en forbedret bundlinje og en reduktion af miljøpåvirkningen. En reduktion af foderomkostninger er essentielt for at øge svineproducenternes profit, eftersom foderomkostninger står for omkring 60 % af de totale omkostninger i svineproduktion rangerende fra 51 % til 76 % i forskellige lande (AHDB, 2018).

Dg 7688 Edit V2

Registrering af foderforbrug

Danish Genetics har en unik tilgang til at registrere foderforbruget for de enkelte dyr fra 30 kg til slagt. Dette gøres ved hjælp af 270 avancerede elektroniske foderstationer fordelt på vores avlsbesætninger. Denne tilgang tillader dataindsamling på foderindtag på en stor andel af populationen med høj sundhedsstatus, hvilket resulterer i bedre datakvalitet, større datakvantitet og derved hurtigere genetisk fremskridt for populationen. Sparet foder er baseret på en metode, der fokuserer på den andel af foderet, som ikke er brugt til vækst af værdifuldt kød samt vedligeholdelse. Herved korrigeres foderindtaget ud fra den energi, der kræves til daglig tilvækst af protein og fedtaflejring samt vedligeholdelse ved hjælp af genetiske regressionskoefficienter. Derved avles der for en forbedret fodereffektivitet gennem Sparet foder uafhængigt af egenskaber som vækst og slagtekvalitet.

Se vores øvrige avlsmål