Fokus på pattegriseoverlevelse

Dg 6437 Edit V2 Web (1)
Udviklingsprojekter

Pattegriseoverlevelse via registrering af fødselsvægt

I vores avlsprogram har vi et særligt fokus på pattegriseoverlevelse samt robuste og højeffektive grise.

pattegriseoverlevelse

Øget fokus på pattegriseoverlevelse

Hos Danish Genetics har vi øget vores fokus på pattegriseoverlevelse ved at implementere direkte avl efter pattegriseoverlevelse samt antallet af levedygtige pattegrise i kuldet. For at styrke vejen til en øget pattegriseoverlevelse yderligere, har vi valgt at starte et nyt udviklingsprojekt i ønsket om i fremtiden at kunne avle efter pattegrise med en mere ensartet fødselsvægt i kuldet. Dette koncept vil styrke vores vej til en øget pattegriseoverlevelse og et mere bæredygtigt avlsprogram.

I projektet foretager vi en individuel registrering af fødselsvægt for alle levendefødte renracede Landrace og Yorkshire pattegrise i avlsbesætningerne. Racerne Landrace og Yorkshire er valgt, da disse racer udgør moderlinjerne i vores avlsprogram.

Målet er højere pattegriseoverlevelse

Målet med en registrering af den individuelle fødselsvægt for pattegrise inden for moderlinjerne Landrace og Yorkshire er at kunne avle efter mere robuste grise og en højere pattegriseoverlevelse – og i sidste ende flere fravænnede grise pr. årsso. Det vil have en positiv indvirkning på bæredygtigheden, idet øget pattegriseoverlevelse i sidste ende vil betyde behov for færre antal søer til at producere det samme antal pattegrise.

Projektet er af stor betydning både ud fra et økonomisk, miljømæssigt og dyrevelfærdsmæssigt synspunkt, hvorfor det også er et omdiskuteret emne i branchen.

højere_pattegriseoverlevelse

Er du interesseret i at læse om vores andre udviklingsprojekter?

 

Se med her

Unikt værktøj til sikring af høj datakvalitet

Til individuel registrering af fødselsvægt for alle levendefødte renracede Landrace og Yorkshire pattegrise i avlsbesætninger, har Danish Genetics udviklet en specialdesignet vogn samt et unikt værktøj, som kan anvendes med en håndholdt scanner. Dette er gjort i ønsket om at sikre en høj datakvalitet og mulighed for videreudvikling.

Med den håndholdte scanner er det muligt at scanne den individuelle pattegris’ elektroniske øremærker og registrere ID-nummeret af pattegrisen med enkelte tryk. Den håndholdte scanner har forbindelse til vægten via Bluetooth, hvorved pattegrisens vægt kan registreres direkte i Danish Genetics’ database gennem den håndholdte scanner. Vognen med tilhørende vægt er designet således, at registreringen af fødselsvægt kan gøres i sammenhæng med den rutinemæssige håndtering af de nyfødte kuld.

Alle registreringer bliver direkte overført til vores database, hvilket medvirker til, at både datakvaliteten samt den videre udvikling af værktøjet sikres. Disse værktøjer gør det muligt at indsamle data på fødselsvægt og fødselsvægtvariation inden for det enkelte kuld på samtlige renracede Landrace og Yorkshire-kuld i avlsbesætningerne.

Store mængder data til brug i avlsarbejdet

Gennem opstart af fødselsvægtsregistrering af alle levendefødte, renracede Landrace- og Yorkshire pattegrise i avlsbesætninger indsamler Danish Genetics store mængder data. Disse data er en vigtig del af at kunne beregne arvelighed og korrelationer til de resterende avlsmål for populationen. Derved bliver det muligt at arbejde med fremtidig implementering af avlsmål for ensartethed i fødselsvægt inden for kuldet.

Robuste og højeffektive grise med en højere pattegriseoverlevelse, giver bedre produktions-økonomi for landmanden og har samtidig betydning for dyrevelfærd og miljø.

 

Læs mere om vores arbejde med bæredygtighed