Avlsmål

Dg 0901 Web
Avlsmål

De forskellige avlsmål balanceres i avlsprogrammet

Danish Genetics’ balancerede avlsprogram accelererer det genetiske fremskridt i relation til levedygtige pattegrise, pattegriseoverlevelse og højeffektive grise, som vil bidrage til øget bæredygtighed i verdens svineproduktion.

Grundlaget for avlsprogrammet - DGENES

Grundlaget for Danish Genetics-avlsprogrammet er nyeste, genetiske teknologier, innovation og genetisk ekspertise, som alle er til stede i Danish Genetics Evaluation System (DGENES), der er skabt i samarbejde med videnskabs- og teknologivirksomheden AbacusBio og Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning ved Aarhus Universitet.

Avlsprogrammet inddrager og balancerer egenskaber, der bidrager med den højeste økonomiske rentabilitet for aktører gennem hele værdikæden for svineproduktion. Den rette vægtning mellem avlsmålsegenskaberne, der indgår i avlsprogrammet, opnås gennem Danish Genetics’ bio-økonomiske model. Modellen tager højde for markedstendenser og resulterer i et økonomisk avlsindeks.

 

Læs mere om DGENES

Avlsprogram

Det optimerede avlsprogram vil for soproducenter resultere i stærke, effektive, robuste og holdbare søer, som vil levere et højt antal fravænnede pattegrise gennem en højere pattegriseoverlevelse og pattegrise med en højere vægt ved fravænning, som bruger færre vækstdage til slagtning. Derved søer, som producerer mere kød per år for færre produktionsomkostninger. Opdateringen af avlsprogrammet fokuserer ligeledes på at maksimere udbyttet for slagtesvinsproducenter gennem effektivitet, vækst og slagtekvalitet, hvilket resulterer i et højere udbytte af kød af høj kvalitet per slagtekrop på kortere tid for mindre foder.

 

Læs om fokuspunkterne i vores avlsprogram

Avlsmål for Landrace og Yorkshire

Danish Genetics’ avlsprogram for moderlinjerne, Landrace og Yorkshire er designet med soproducenterne for øje for at producere den mest optimale F1-so. Målet er at producere super-søer, der er karakteriseret ved at producere mere kød per årsso, føde stærke og robuste pattegrise og er nemme at håndtere. Derfor har moderlinjerne et specifikt fokus på reproduktion (ornefertilitet og levedygtige pattegrise), robusthed (holdbarhed og styrke) samt moderegenskaber (pattegriseoverlevelse og tidlig vækst). Derudover, bidrager moderlinjerne med halvdelen af genetikken til det kommercielle hybrid-slagtesvin. Derfor vægtes også egenskaber for vækst, effektivitet og slagtekvalitet højt i avlsprogrammet for moderlinjerne.

Avlsmål_moderlinje
Avlsmål_faderlinje

Avlsmål for Duroc

Målet for faderlinjen, Duroc, er at maksimere udbyttet for slagtesvinsproducenter, slagterier og detailledet. Dette opnås ved et større fokus på egenskaber som vækst, effektivitet, ornefertilitet, overlevelsesevne og slagtekvalitet, eftersom at effektive, robuste og levedygtige slagtesvin har en betydelig økonomisk værdi for slagtesvinsproducenter verden over.

Soens påvirkning af sunde og levende grise på dag 1.

Soens effekt på antallet af levedygtige grise på dag 21.

Begrænsning af mængden af foder som ikke bruges til vækst og kødkvalitet.

Hos Danish Genetics er vores avlsstrategi, som blev opdateret i 2023, centreret omkring præcision og effektivitet, med særligt fokus på optimering af foderudnyttelse gennem vores avlsmål "Sparet foder (Residual foderindtag)". Vores tilgang balancerer vigtigheden af overlevelse med behovet for betydelige kuld størrelser, hvilket sikrer en holistisk udvikling af vores dyr. Vores omhyggeligt udformede indeksrangering understreger disse prioriteter, idet der lægges væsentlig vægt på smågriseoverlevelse, hvilket fremmer fødslen af robuste smågrise. Dette fokus garanterer ikke kun et højt antal smågrise, men forbedrer også deres overlevelsesrate, hvilket støtter velværet for vores søer og deres afkom. Resultatet er en harmonisk blanding af stærke søer, modstandsdygtige smågrise og overordnede overlegne resultater, hvilket gør styringen af disse processer mere strømlinet og effektiv for alle involverede.

Vil du vide mere om de projekter, vi arbejder på?

Så kig med her