Avlsfilosofi

Dg 6314 Edit V2 Web (1)
Avlsfilosofi

Genetisk fremskridt gennem balanceret avl

Målet med Danish Genetics-avlsprogrammet er genetisk fremskridt gennem balanceret avl for at øge bæredygtigheden i svineproduktion både fra et økonomisk, miljømæssigt og socialt perspektiv.

Vores filosofi: Balanceret avl

Vi fokuserer på mere output for mindre input, og dermed mere kød per årsso. Det er essentielle tiltag i relation til at sikre effektivitet og øget bæredygtighed i fremtidens svineproduktion. På grund af avlsmålenes biologiske kompleksitet balanceres de i avlsprogrammet under seks kategorier.

Kategorier i vores avlsprogram

  • Effektivitet
  • Vækst
  • Reproduktion
  • Robusthed
  • Moderegenskaber
  • Slagtekvalitet

Disse fokuspunkter er valgt, fordi kombinationen af dem resulterer i en mere bæredygtig avl med højere fortjeneste for vores kunder, mindre miljøforurening og øget dyrevelfærd.

SLAGTEKVALITETREPRODUKTIONROBUSTHEDEFFEKTIVITETMODEREGENSKABERVÆKST

Vi avler efter en super-so

Vi avler efter en super-so, der kan håndtere sine egne pattegrise, føder stærke og robuste pattegrise, producerer mere kød per årsso og er nem at håndtere. Derudover, avler vi efter effektive og robuste slagtesvin, der har en høj daglig tilvækst, fodereffektivitet og slagtekvalitet. Dette sikrer en bæredygtig produktion for alle aktører i værdikæden for svineproduktion.

Bedste_gris

Kontakt os

Vi udvikler og sælger avlsgenetik af højeste kvalitet med hjælp fra udvalgte partnere. Vi lytter til vores kunder og med hvert eneste produkt følger dialog, service og vejledning. Direkte kontakt og relation til kunderne er nemlig af højeste prioritet for os.

Send mail+45 8140 2610