Foderstationer med individuel registrering

Dg 7109 Edit V2
Udviklingsprojekter

Foderstationer med individuel registrering

Hvis den danske svineproduktion skal følge med en øget fødevareefterspørgsel i fremtiden og samtidig inkludere mere bæredygtige systemer, skal vi se på, hvordan vi bruger vores ressourcer.

Mere output for mindre input

Foderet er den største udgift i produktionen af en gris, og fodereffektivitet har derfor en del at sige, når det gælder svineavl og genetik. I stedet for at kigge på foderforbruget generelt, kan det betale sig at se på foderudnyttelsen.

Sparet foder er defineret som gram af foder sparet pr. dag, som ikke bruges til vækst af værdifuldt kød eller vedligeholdelse. Her ser man altså, hvordan det enkelte dyr udnytter sit foderindtag til tilvækst og kødproduktion.

 

Læs mere om vores avlsmål vedr. Sparet foder

 

sparet_foder

Unik registrering af foderforbruget

Hos Danish Genetics har vi en unik tilgang til at registrere foderforbruget for de enkelte dyr fra 30 kg til slagt. Det gøres ved hjælp af 270 avancerede elektroniske foderstationer, som er fordelt på vores avlsbesætninger. Det betyder, at vi indsamler 3 x mere data end tidligere. Det gør os langt mere præcise i avlsselektionen, og dermed øges avlsfremgangen inden for foderudnyttelse. Det betyder bedre datakvalitet, større variation i indsamlede data – og dermed mulighed for hurtigere genetiske fremskridt.

Ved at bruge sparet foder i udviklingen af grisene, opnår man en økonomisk besparelse, fordi man kommer til at reducere udgifterne til foder, samtidig med at man får mere output for mindre input. Det reducerer desuden det klimamæssige aftryk, fordi der skal bruges færre ressourcer til både dyrkning og transport af foder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vores mål er at optimere din forretning ved at udvikle og levere genetik i verdensklasse. Mulighederne ligger i generne, og med et kommercielt afsæt og en ydmyg og tæt dialog med kunderne ønsker vi at være kundernes foretrukne valg af genetisk samarbejdspartner.