Roslin Technologies

Verdens førende genetikere sikrer udviklingen af vores genetiske avlsprogram

Vores genetiske samarbejdspartner er Roslin Technologies ved Edinburgh University. En central aktør i udviklingen af det genetiske avlsarbejde og med helt fremme, hvad angår den nyeste research, viden og ekspertise. Virksomheden er blandt de førende inden for genetik, genomisk selektion, og bioteknologi på verdensplan.

Roslin Technologies er den kommercielle del af den berømte dyrevidenskabelige forskningsenhed The Roslin Institute på University of Edinburgh og The Royal (Dick) School of Veterinary Studies, som beskæftiger mere end 500 forskere og genetikere. Med sin placering i Edinburgh er Roslin Technologies placeret i epicenteret af bioteknologi og dyreforskningsrelateret ekspertise i hele Europa.

 100 års erfaring med genetik

Roslin Institute er stiftet i 1993 og bygger på over 100 års forskning i dyreavl og bioteknologi. Roslin Institute har omfattende erfaring med at udvikle og viderebringe nye teknologiske gennembrud til industrien gennem succesfulde og langvarige partnerskaber med førende virksomheder inden for dyresundhed og avl verden over.

Allerede i starten af 1900-tallet udførte forskere ved Edinburgh University avlsstudier, og i 1919 etablerede universitetet formelt Institute of Animal Genetics. Gennem årene har forskerne ved instituttet vist stærke resultater og er globalt kendt og anerkendt som nogle af verdens dygtigste forskere inden for teoretisk og eksperimentelt genetisk arbejde og genomisk selektion.

 

Vores stærke internationale avlsprogram bygger på erfaring og innovation

I over 20 år har forskerne ved Roslin Institute været drivkraft for den fremgang, der er opnået for mange dyreracer. Blandt mange imponerende resultater kan nævnes:

 • Publicering af talrige gennembrud inden for genetiske, genomiske og veterinære studier heriblandt kortlægning af svins arvemasse og etableringen af et referencegenom. 
 • Udviklingen af genredigerede svin som er resistente over for PRRS og en generation af genredigerede svin, som potentielt er resistente over for afrikansk svinepest. Yderligere forskning er dog påkrævet, inden dyrene kan anvendes kommercielt. 
 • Anvendelse af genomisk redigering til at udvikle sterile orner, der kan bruges som surrogater i stand til at producere sæd fra elite avlsdyr. Biobanking af DNA-prøver til fremtidig genomisk forskning, analyser og stambøger. 
 • De første i verden, der klonede et pattedyr med celler fra et voksent dyr (Fåret Dolly).
 • Udvikling af en række genomiske markører, som kan bruges til forbedring af selektiv avl.

Med Roslin Technologies som genetisk partner kan Danish Genetics ikke blot følge udviklingen, men derimod gå forrest og præge fremtidens svineavl med øget konkurrence i forhold til udvikling og salg af dansk svinegenetik i verdensklasse.

100 års erfaring med genetik

Roslin Technologies er stiftet i 1993 og bygger på over 100 års forskning i dyreavl og bioteknologi. Allerede i starten af 1900-tallet udførte forskere ved Edinburgh University avlsstudier, og i 1919 etablerede universitetet formelt Institute of Animal Genetics. Gennem årene har forskerne ved instituttet vist stærke resultater og er globalt kendt og anerkendt som nogle af verdens dygtigste forskere inden for teoretisk og eksperimentelt genetisk arbejde og genomisk selektion.

Vores stærke internationale avlsprogram bygger på erfaring og innovation

I over 20 år har forskerne ved Roslin Technologies været drivkraft for den fremgang, der er opnået for mange dyreracer. Blandt mange imponerende resultater kan nævnes:

  • Adskillige førende udgivelser om genetik, genomik og veterinære gennembrud.
  • Kortlægning af svins arvemasser og skabelsen af referencegenomer.
  • Udviklingen af teknologier til genredigering, der har ført til større forståelse for genomiske funktioner især i forhold til resistens overfor sygdomme og produktionseffektivitet.
  • Ved hjælp af genomisk selektion og funktionelle ændringer har vi avlet dyr med resistens overfor specifikke svinesygdomme som Afrikansk svinefeber og PRRS.
  • Større forståelse af stamcelleteknologier inklusive slægtsforhold og dets betydning for dyreavl.
  • Produktion af surrogatdyr, der ikke kan producere egne kønsceller, som kan avles ved brug af stamceller fra elitedyr for at avle med genetisk integritet.
  • Opbevaring af DNA-prøver til fremtidig genomisk research, analyse og forskning i stamtavler og stambøger.
  • Udviklingen af adskillige genomiske markører.

Med Roslin Technologies som genetisk partner kan Danish Genetics ikke blot følge udviklingen, men derimod gå forrest og præge fremtidens svineavl med øget konkurrence i forhold til udvikling og salg af dansk svinegenetik i verdensklasse.

Vil du vide mere?

Vi du have del i et af verdens stærkeste avlsprogrammer? Lad os hjælpe dig med at optimere din forretning. Vi sidder klar.

Kontakt os her

Nyheder

Forandringens vinde blæser, og vi har fart på. De seneste nyheder fra Danish Genetics finder du her.

Se nyheder