Genetisk arbejde

En omfattende database af værdifulde avlsdata
Vi har en omfattende database, som er vores allervigtigste redskab i arbejdet med at skabe en så stor avlsfremgang som muligt. Databasen består af værdifulde avlsdata, som giver os kendskab til, hvordan vi kan fremavle specifikke egenskaber – og vi styrker den hele tiden, så vi kan forbedre svineavlen til glæde for vores kunder over hele verden.DG-fænotyper

Et solidt grundlag for fremtidig forskning
Vi udvider løbende vores database med fænotyper, som betegner grisens fysiske fremtoning. I praksis overvåger og indsamler vi fænotypiske informationer om vores besætninger. Værdifulde informationer, som fænotyper, gør vores database til et solidt grundlag for fremtidig forskning. Med den er vi i stand til at skabe avlsdyr i absolut verdensklasse.

Genomisk selektion

Et effektivt værktøj til avlsfremgang
Genomisk selektion er et ekstremt effektivt værktøj til at sikre avlsfremgang. Vi indsamler 50.000 DNA-markører fra hvert dyr til vores database, som gør det muligt at udvælge de bedste avlskandidater. Markørerne gør os desuden i stand til at undersøge den genetiske indflydelse på forskellige egenskaber.

Viden om det enkelte avlsdyrs DNA-markører bruger vi til med stor præcision at angive, hvor sandsynligt det er, at et specifikt avlsdyr videregiver bestemte egenskaber. Med den viden bestemmer vi avlsværdien for de enkelte egenskaber.

30% avlsfremgang med genomisk selektion
Ved hjælp af genomisk selektion kan vi afgøre, hvilke avlsdyrskandidater, der skal selekteres i avlsbesætninger til at udgøre den kommende generation. Vi går efter de avlsdyr, som genetisk vil skabe de bedste resultater i forhold til de specifikke egenskaber. Nogle egenskaber er mindre arvelige end andre, men gennem genomisk selektion kan muligheden for bestemte egenskaber øges ved den rette sammensætning af avlskandidater.

Hver uge udtrækker vi væv fra det enkelte dyrs øre, som vi undersøger for at fastlægge dyrets indeks. Med genomisk selektion kan vi fastlægge dyrets egenskaber langt tidligere i avlsarbejdet og dermed hurtigere avle videre på dem. Det giver en 30% avlsfremgang sammenlignet med tidligere metoder.

For at sikre så stor avlsfremgang som muligt, udfører vi genomisk selektion i samarbejde med Roslin Technologies, som er nogle af verdens førende på området.

DMRI-test

DMRI-tests for mere nøjagtig avl efter nye egenskaber
Vi bruger som de første i Danmark DMRI-tests til at sikre avlsfremgang. DMRI-testen er en CT-scanning af kadaveret, som giver os værdifuld viden om knoglestrukturer, kropsbygning og kødkvalitet hos det enkelte dyr. Ud fra disse tests kan vi mere nøjagtigt fastlægge, hvordan genetikken spiller en rolle i knoglestruktur, kropsbygning og kødkvalitet og avle efter nye egenskaber inden for disse kategorier. 

Læs mere her

Avlsdyrsindeks

Genetik og avlsdyr i verdensklasse
I Danish Genetics udfører vi et banebrydende avlsarbejde i tæt samarbejde med nogle af Danmarks mest erfarne avlere. Sammen opsamler vi en omfattende mængde data fra en stor genetisk population fra vores tre avlsracer Landrace, Yorkshire og Duroc. Alle disse data bliver analyseret og bearbejdet af Roslin Technologies, så vi sikrer, at vi bliver ved med at have genetik og avlsdyr i verdensklasse.

Dataopsamlingen på den genetiske population bearbejdes løbende. Bearbejdningen gør det muligt at fastlægge avlsdyrenes individuelle produktionsøkonomi på baggrund af et beregnet avlsdyrsindeks. Og avlsdyrsindekset er nøglen til den selektionsmæssige udvælgelse af de bedste avlsdyr til de kommende generationer.

Genetisk samarbejdspartner

Roslin Technologies: Verdensførende genetisk samarbejdspartner
Roslin Technologies ved Edinburgh University er vores trofaste genetiske samarbejdspartner og en central aktør i udviklingen af vores genetiske avlsarbejde. Virksomheden ved alt om den nyeste research og er verdensførende inden for genetik, genomisk selektion og bioteknologi på verdensplan.

Roslin Technologies er den kommercielle del af den berømte dyrevidenskabelige forskningsenhed The Roslin Institute på University of Edinburgh og The Royal (Dick) School of Veterinary Studies, som beskæftiger mere end 500 forskere og genetikere. Geografisk har virksomheden en optimal placering i epicenteret for bioteknologi og dyreforskningsrelateret ekspertise i hele Europa.

100 års erfaring med genetik
Roslin Institute blev stiftet i 1993 og bygger på over 100 års forskning i dyreavl og bioteknologi. Roslin Institute har omfattende erfaring med at udvikle og viderebringe nye teknologiske gennembrud til industrien gennem succesfulde og langvarige partnerskaber med førende virksomheder inden for dyresundhed- og avl verden over.

Allerede i starten af 1900-tallet udførte forskere ved Edinburgh University avlsstudier, og i 1919 etablerede universitetet officielt Institute of Animal Genetics. Gennem årene har forskerne ved instituttet vist stærke resultater og er globalt kendt og anerkendt som nogle af verdens dygtigste forskere inden for teoretisk og eksperimentelt genetisk arbejde og genomisk selektion.

Vores stærke internationale avlsprogram bygger på erfaring og innovation
I over 20 år har forskerne ved Roslin Institute været drivkraft for den fremgang, der er opnået for mange dyreracer. Blandt mange imponerende resultater kan følgende nævnes:

  • Publicering af talrige gennembrud inden for genetiske, genomiske og veterinære studier. Heriblandt kortlægning af svinearvemasse og etableringen af et referencegenom.
  • Udvikling af genredigerede svin, som er resistente over for PRRS, samt en generation af genredigerede svin, som potentielt er resistente over for afrikansk svinepest. Yderligere forskning er dog påkrævet, inden dyrene kan anvendes kommercielt.
  • Anvendelse af genomisk redigering til at udvikle sterile orner, der kan bruges som surrogater i stand til at producere sæd fra elite avlsdyr. Herudover biobanking af DNA-prøver til fremtidig genomisk forskning, analyser og stambøger.
  • Kloning af et pattedyr, som de første i verden, med celler fra et voksent dyr. Dyret er bedre kendt som fåret Dolly.
  • Udvikling af en række genomiske markører, som kan bruges til forbedring af selektiv avl.

Samarbejdet med Roslin Technologies er et, vi er stolte af. Med Roslin Technologies som genetisk partner kan Danish Genetics nemlig ikke blot følge udviklingen, men også gå forrest i at præge fremtidens svineavl med øget konkurrence inden for udvikling og salg af dansk svinegenetik i verdensklasse.

Vil du vide mere?

Vi du have del i et af verdens stærkeste avlsprogrammer? Lad os hjælpe dig med at optimere din forretning. Vi sidder klar.

Kontakt os her

Nyheder

Du finder de seneste nyheder fra Danish Genetics her.

Se nyheder