Genetisk arbejde

En omfattende database af værdifulde avlsdata
Vi har en omfattende database, som er vores allervigtigste redskab i arbejdet med at skabe en så stor avlsfremgang som muligt. Databasen består af værdifulde avlsdata, som giver os kendskab til, hvordan vi kan fremavle specifikke egenskaber – og vi styrker den hele tiden, så vi kan forbedre svineavlen til glæde for vores kunder over hele verden.DG-fænotyper

Et solidt grundlag for fremtidig forskning
Vi udvider løbende vores database med fænotyper, som betegner grisens fysiske fremtoning. I praksis overvåger og indsamler vi fænotypiske informationer om vores besætninger. Værdifulde informationer, som fænotyper, gør vores database til et solidt grundlag for fremtidig forskning. Med den er vi i stand til at skabe avlsdyr i absolut verdensklasse.

Genomisk selektion

Et effektivt værktøj til avlsfremgang
Genomisk selektion er et ekstremt effektivt værktøj til at sikre avlsfremgang. Vi indsamler 50.000 DNA-markører fra hvert dyr til vores database, som gør det muligt at udvælge de bedste avlskandidater. Markørerne gør os desuden i stand til at undersøge den genetiske indflydelse på forskellige egenskaber.

Viden om det enkelte avlsdyrs DNA-markører bruger vi til med stor præcision at angive, hvor sandsynligt det er, at et specifikt avlsdyr videregiver bestemte egenskaber. Med den viden bestemmer vi avlsværdien for de enkelte egenskaber.

Avlsfremgangen øges med 30% med genomisk selektion
Ved hjælp af genomisk selektion kan vi afgøre, hvilke avlsdyrskandidater, der skal selekteres i avlsbesætninger til at udgøre den kommende generation. Vi går efter de avlsdyr, som genetisk vil skabe de bedste resultater i forhold til de specifikke egenskaber. Nogle egenskaber er mindre arvelige end andre, men gennem genomisk selektion kan muligheden for bestemte egenskaber øges ved den rette sammensætning af avlskandidater.

Hver uge udtrækker vi væv fra det enkelte dyrs øre, som vi undersøger for at fastlægge dyrets indeks. Med genomisk selektion kan vi fastlægge dyrets egenskaber langt tidligere i avlsarbejdet og dermed hurtigere avle videre på dem. Sammenlignet med tidligere metoder, øges avlsfremgangen med 30% med genomisk selektion. 

For at sikre så stor avlsfremgang som muligt, udfører vi genomisk selektion i samarbejde med Roslin Technologies, som er nogle af verdens førende på området.

DMRI-test

DMRI-tests for mere nøjagtig avl efter nye egenskaber
Vi bruger som de første i Danmark DMRI-tests til at sikre avlsfremgang. DMRI-testen er en CT-scanning af kadaveret, som giver os værdifuld viden om knoglestrukturer, kropsbygning og kødkvalitet hos det enkelte dyr. Ud fra disse tests kan vi mere nøjagtigt fastlægge, hvordan genetikken spiller en rolle i knoglestruktur, kropsbygning og kødkvalitet og avle efter nye egenskaber inden for disse kategorier. 

Læs mere her

Avlsdyrsindeks

Genetik og avlsdyr i verdensklasse
I Danish Genetics udfører vi et banebrydende avlsarbejde i tæt samarbejde med nogle af Danmarks mest erfarne avlere. Sammen opsamler vi en omfattende mængde data fra en stor genetisk population fra vores tre avlsracer Landrace, Yorkshire og Duroc. Alle disse data bliver analyseret og bearbejdet af Roslin Technologies, så vi sikrer, at vi bliver ved med at have genetik og avlsdyr i verdensklasse.

Dataopsamlingen på den genetiske population bearbejdes løbende. Bearbejdningen gør det muligt at fastlægge avlsdyrenes individuelle produktionsøkonomi på baggrund af et beregnet avlsdyrsindeks. Og avlsdyrsindekset er nøglen til den selektionsmæssige udvælgelse af de bedste avlsdyr til de kommende generationer.

Genetisk samarbejdspartner

Roslin Technologies: Verdensførende genetisk samarbejdspartner
Roslin Technologies, der er baseret i Edinburgh, Skotland, er vores genetiske forretningspartner. De er en nøgleaktør i udviklingen af ​​genetisk teknologi og er førende inden for den nyeste forskning, viden og ekspertise. Roslin Technologies har til formål at skabe videnskabelige innovationer, der kan medvirke til at udvikle løsninger til bæredygtig proteinproduktion, dyresundhed og fremtidig fødevareforsyning. Inden for genetik inkluderer dette genomisk selektion, svineavl og bioteknologi.

Roslin Technologies er en kommerciel virksomhed med base ved University of Edinburghs Easter Bush Campus og er et joint venture mellem University of Edinburgh, Milltrust International og JBI Equity. Virksomheden arbejder tæt sammen med Roslin Institute, University of Edinburgh og Royal (Dick) School of Veterinary Studies.

Tæt forbindelse til Roslin Institute
Roslin Technologies blev etableret i 2016 og har en tæt forbindelse til Roslin Institute. Som en del af Easter Bush Campus har Roslin Technologies mange forbindelser til samlingen af banebrydende forskere ved Roslin Insitute. Roslin Technologies har forkøbsret til at kommercialisere fri intellektuel ejendom genereret af Roslin Institute og Royal (Dick) School of Veterinary Studies. Denne ret giver Roslin Technologies mulighed for at fremme verdensledende dyre- og landbrugsinnovationer inden for landbrugsteknologiindustrien.

Baseret på erfaring og innovation
Roslin Technologies’ avlsprogrammer er baseret på erfaring med en række forskellige arter, herunder vigtige landbrugsdyr såsom svin.

Roslin Technologies leverer fortsat resultater og sætter nye standarder for genetisk forskning og avl. Roslin Technologies har et bredt internationalt perspektiv, og i samarbejde med dem har vi udviklet et innovativt avlsprogram med ambitiøse avlsmål, der er konkurrencedygtige på det globale marked. Danish Pig Genetics garanterer avlsgenetik i verdensklasse til det globale marked for svineproduktion.

Vil du vide mere?

Vi du have del i et af verdens stærkeste avlsprogrammer? Lad os hjælpe dig med at optimere din forretning. Vi sidder klar.

Kontakt os her

Nyheder

Du finder de seneste nyheder fra Danish Genetics her.

Se nyheder