Danish Pig Genetics vil øge avlsfremgangen med nyt forsøg inden for kødkvalitet og slagteresultater

Af Danish Genetics - fredag den 5. juli 2019

Danish Pig Genetics og Teknologisk Institut går forrest i et nyt avlsforsøg. Som det første tiltag i Danmark kombineres den nyeste teknologi i form af CT-scanninger med slagteriinformationer i et forsøg hos Danish Crown til at identificere nye forbedringsmuligheder for hurtigere genetisk udvikling inden for avlsmålene omkring kødkvalitet.

kødkvalitet

Efter et forår med oprustning på de interne ressourcer løfter Danish Pig Genetics nu sløret for det første af flere annoncerede genetiske udviklingsprojekter.

I et samarbejde Teknologisk Institut kombinerer Danish Pig Genetics slagteriinformationer fra slagteriforsøg hos Danish Crown og AutoFom med opsamlede informationer fra CT-scanninger af avlsdyr. Resultatet giver en helt ny og langt mere omfattende viden om særligt sammensætningen af slagtekroppen, kødkvaliteten og mængden af primære udskæringer.

Forsøget er ifølge Danish Pig Genetics et afgørende skridt på vejen mod en hurtigere genetisk avlsfremgang, som skaber bedre produktionsøkonomi for de danske svineproducenter.

”Vi har aldrig lagt skjul på vores høje ambitioner eller ønske om at gå forrest i udviklingen af det genetiske fundament for svineproduktionen. Ej heller på, at vi i Danish Pig Genetics avlsprogram har hele værdikæden i spil lige fra produktion til, at kødet ligger i supermarkedet. Med dette avlsforsøg går vi nye veje og skaber forbedret og ny viden om kødkvalitet og værdien af slagtning, som er helt unikt i dansk regi. Forsøget giver en omfattende mængde data fra banebrydende CT-scanninger, der skal bidrage til ny og forbedret avlsfremgang og dermed en bedre økonomi for svineproducenterne,” siger Lars Dall, administrerende direktør i Danish Pig Genetics.

Unikt forsøg skaber unik viden

Helt konkret går forsøget ud på at anvende nye teknologier til en mere præcis dataopsamling af kød og slagteridata på den genetiske avlsdyrspopulation, som efterfølgende gør det genetiske avlsarbejde langt mere præcist end tidligere i Danmark.

I forsøget indsamles en omfattende mængde informationer på hvert enkelt avlsdyr. Blandt andet om ornelugt og resultater fra langt mere specifikke målinger af kødprocent, dryptab, farve og mørhed. Ved at kombinere slagteriinformationer og forsøgsdata fra Teknologisk Institut, billedanalyse fra CT-scanninger og ornelugt-information får genetikerne hos Danish Pig Genetics værdifuld viden til den genetiske udvikling af avlsprogrammet.

”Over hele verden er forbrugere interesseret i bedre kødkvalitet, og derfor er det med forbrugerne in mente, at vi anvender nye teknologier og informationskilder i vores avlsprogrammer i Danish Pig Genetics. Vi fremskynder den genetiske proces omkring forbedret værdi af slagtekroppen og kødkvaliteten, som dermed bidrager til et bedre udbytte per slagtesvin til følge. Resultatet bidrager alt i alt med merværdi til produktionskæden,” siger Mahmoud Shirali, som er senior genetiker hos Danish Pig Genetics.

Viden er vejen til værdi

Der er konkurrence på det globale marked for svineproduktion, og derfor anvender Danish Pig Genetics den nyeste teknologi og viden for at forbedre avlsselskabernes produkter. Derfor er forskning og udvikling en grundlæggende del af virksomhedens aktiviteter.

”Større og mere detaljeret viden gør os i stand til at udvikle og optimere morgendagens avlsdyr med endnu større præcision end hidtil. Dette forsøg er et vigtigt skridt tættere på fremtidens avlsdyr i tråd med det, som kunderne efterspørger, og vi har flere genetiske udviklingsprojekter undervejs,” afslutter Lars Dall.