Nyt avlsmål vil forbedre næringsstofudnyttelsen

Af Danish Genetics - torsdag den 11. marts 2021

Danish Pig Genetics ønsker er at gøre svineproduktion mere bæredygtigt ved at øge fodereffektiviteten. For at gøre dette vil avlsmålet ’Sparet foder’ i fremtiden være en del af avlsmålene for alle Danish Pig Genetics’ tre racer. Med Sparet foder som avlsmål er det forventet at kunne øge den genetiske fremgang, svineproducenternes profit og samtidig mindske klimaaftrykket.

sparet_foder

Sparet foder

Avlsmålet Sparet foder vil øge den genetiske fremgang yderligere for en mere effektiv svineproduktion. Sparet foder er beskrevet som gram af foder sparet per dag som ikke er brugt til vækst af værdifuldt kød samt vedligeholdelse.

Sparet foder som avlsmål fokuserer på foderforbruget og definerer, hvor meget af foderet der kræves til vækst, fedtindhold og vedligeholdelse. Derfor vil Sparet foder være uafhængig af vækst og slagtekvalitetsegenskaber, hvorved en hurtigere genetisk udvikling af næringsstofudnyttelsen er forventet.

Bæredygtighed – økonomisk og miljømæssigt

Avlsmålet Sparet foder vil bidrage til en mere bæredygtig avl – både fra et økonomisk og et miljømæssigt aspekt. Foder udgør omkring 60 % af de samlede udgifter til svineproduktion, hvorved en høj fodereffektivitet er essentielt for at øge svineproducenternes profit.

Med det nye avlsmål, som vil øge den genetiske fremgang yderligere, er det forventet at svineproducenterne vil kunne mindske deres omkostninger til foder. En mindskelse af foderforbruget vil samtidig have en positiv indvirkning på klimaaftrykket, da det vil mindske den andel af land, som er krævet til at dyrke foder til det samme antal dyr.

Herudover er det forventet, at det nye avlsmål vil mindske både udledningen af drivhusgasser og næringsstoffer. Dermed vil inddragelsen af Sparet foder i avlsprogrammet bidrage til en mere bæredygtig svineproduktion.

Det nye avlsprogram lanceres i april, hvor de nye avlsmål også vil træde i kraft.