Nyt avlsmål vil øge pattegriseoverlevelsen

Af Danish Genetics - torsdag den 18. marts 2021

Med et nyt avlsmål inden for kategorien Moderegenskaber er fokus på at forbedre det genetiske potentiale af soen til at producere robuste pattegrise. Det vil resultere i søer, som får pattegrise, der er robuste ved fødsel, har en højere tilvækst til fravænning og en højere overlevelse. Disse faktorer bidrager til flere pattegrise fravænnet per årsso.

pattegriseoverlevelsen

Robuste og effektive pattegris

Gode moderegenskaber er essentielle for at sikre robuste og effektive pattegrise. Danish Pig Genetics ønsker at øge bæredygtigheden af svineproduktionen ved at avle efter moderegenskaber med avlsmålene pattegriseoverlevelse og den moderlige effekt på pattegrisenes tidlige vækst i moderlinjerne.

Direkte avl efter pattegriseoverlevelse

Som en del af målene for at forbedre robustheden af pattegrise og søer yderligere har Danish Pig Genetics udviklet et nyt avlsmål for direkte avl efter pattegriseoverlevelse før fravænning, hvilket er forventet til at resultere i produktion af mere levedygtige pattegrise og mere kød produceret per so ved fravænning. Avlsmålet for overlevelse er defineret som soens genetiske effekt på procentdelen af levende pattegrise 21 dage efter faring per kuld. Den genetiske fremgang for pattegriseoverlevelse er forventet til at ville øges yderligere ved implementering af pattegriseoverlevelse som avlsmål.

Bidrag til øget bæredygtighed

En øget pattegriseoverlevelse vil resultere i flere fravænnede pattegrise per årsso, hvilket vil sænke antallet af søer, som er krævet for at producere den samme mængde kød. Dette har en bæredygtig indvirkning på miljøet, økonomien og det velfærdsmæssige aspekt af svineproduktion. Pattegriseoverlevelse og tidlig vækst fra fødsel til 30 kg er forventet til at ville bidrage til tungere og stærkere pattegrise i farestalden, og derved højere produktivitet af søerne samt en højere dyrevelfærd. Herudover bidrager tidlig vækst til reduktion af ressourcerne som er krævet i form af f.eks. opstaldning, energi og arbejdskraft. Det vil have en positiv indvirkning på både miljø og økonomi.