Dansk Duroc Dansk Landrace Dansk Yorkshire

Racer

Dg 6248 Edit V2 Web

Vores racer

Vi arbejder med sopolte og orner inden for Dansk Yorkshire (YY), Dansk Landrace (LL), Dansk Duroc (DD) og vores krydsningsdyr (LY/YL).

Danishgenetics 8516

Dansk Duroc - god kødkvalitet og høj kødprocent

Durocen er kendt for sin høje tilvækst, sit lave foderforbrug, sin høje kødprocent og sin gode kødkvalitet. Durocen er det oplagte valg som faderrace til produktion af slagtesvin med LY/YL-søerne, da man ved denne racekrydsning opnår eksemplariske resultater.

Dansk Duroc indgår i Danish Genetics’ avlsprogram på faderrace-siden.

Dansk Landrace - et stærkt dyr med høj frugtbarhed

Dansk Landrace er et af moderdyrene, som bliver brugt i vores avlsprogram. Landracen er et stærkt dyr med høj frugtbarhed og gode moderegenskaber. Derfor bruges den som moderdyr til den kendte krydsningsso (LY/YL-so), der er verdenskendt for sine økonomiske fordele ved produktion af slagtesvin.

Dansk Landrace indgår som et af moderdyrene i Danish Genetics’ avlsprogram.

Danishgenetics 8593
Danishgenetics 8575 1

Dansk Yorkshire - et dyr med mange produktionsegenskaber

Dansk Yorkshire er et af moderdyrene i vores avlsprogram. Yorkshiren er kendetegnet ved gode moderegenskaber og gode produktionsegenskaber i forhold til frugtbarhed, tilvækst, foderforbrug, kødprocent og kødkvalitet. Yorkshiren anvendes derfor som moderdyr til den profitable krydsningsso (LY/YL-so).

Dansk Yorkshire indgår i Danish Genetics’ avlsprogram som det andet moderdyr, udover Dansk Landrace.

Krydsningsdyr/hybrid (LY/YL) – den bedste so til slagtesvinsproduktion

Krydsningssoen (LY/YL), også kaldet hybridsoen, er en krydsning mellem Dansk Yorkshire og Dansk Landrace. Resultatet af krydsningen er den mest optimale so til slagtesvinsproduktion på markedet, hvad angår økonomi og effektivitet, hvilket skyldes dyrets lave foderforbrug, høje tilvækst, høje fertilitet, gode moderegenskaber, gode holdbarhed og høje slagtekvalitet.

Danishgenetics 8617

Et fremsynet avlsprogram

Nøglen til at skabe et fremsynet avlsprogram findes i kombinationen af markedstendenser, kundernes krav til fremtidens svinegenetik, førende genetiske teknologier og avlsegenskaber, der samlet skaber den højeste produktionsøkonomi for svineproducenterne.

Læs mere