Racer

Dg 6248 Edit V2 Web

Vores racer

Vi arbejder med sopolte og orner inden for Dansk Duroc (DD), Dansk Yorkshire (YY), Dansk Landrace (LL) og vores krydsningsdyr (F1).

Dansk_Duroc

Dansk Duroc - god kødkvalitet og høj kødprocent

Durocen er kendt for sin høje tilvækst, sit lave foderforbrug, sin høje kødprocent og sin gode kødkvalitet. Durocen er det oplagte valg som faderrace til produktion af slagtesvin med LY/YL-søerne, da man ved denne racekrydsning opnår eksemplariske resultater.

Dansk Duroc indgår i Danish Genetics’ avlsprogram på faderrace-siden.

Dansk Landrace - et stærkt dyr med høj frugtbarhed

Dansk Landrace er et af moderdyrene, som bliver brugt i vores avlsprogram. Landracen er et stærkt dyr med høj frugtbarhed og gode moderegenskaber. Derfor bruges den som moderdyr til den kendte krydsningsso (LY/YL-so), der er verdenskendt for sine økonomiske fordele ved produktion af slagtesvin.

Dansk Landrace indgår som et af moderdyrene i Danish Genetics’ avlsprogram.

Dansk_Landrace
Dansk_Yorkshire

Dansk Yorkshire - et dyr med mange produktionsegenskaber

Dansk Yorkshire er et af moderdyrene i vores avlsprogram. Yorkshiren er kendetegnet ved gode moderegenskaber og gode produktionsegenskaber i forhold til frugtbarhed, tilvækst, foderforbrug, kødprocent og kødkvalitet. Yorkshiren anvendes derfor som moderdyr til den profitable krydsningsso (LY/YL-so).

Dansk Yorkshire indgår i Danish Genetics’ avlsprogram som det andet moderdyr, udover Dansk Landrace.

Krydsningsdyr/hybrid (LY/YL) – den bedste so til slagtesvinsproduktion

Krydsningssoen (LY/YL), også kaldet hybridsoen, er en krydsning mellem Dansk Yorkshire og Dansk Landrace. Resultatet af krydsningen er den mest optimale so til slagtesvinsproduktion på markedet, hvad angår økonomi og effektivitet, hvilket skyldes dyrets lave foderforbrug, høje tilvækst, høje fertilitet, gode moderegenskaber, gode holdbarhed og høje slagtekvalitet.

Danish_Genetics_krydsning
F1 Web (3)

Avl efter styrke og levedygtige grise viser gode resultater

Danish Genetics er dedikeret i arbejdet for at avle stærke grise og for at øge levedygtigheden for alle pattegrise i kuldet. Denne genetiske fokus har afgørende betydning for fremtiden som griseproducent, den bæredygtige griseproduktion, dyrevelfærden og miljøet.

I vores arbejde med at avle efter stærkere grise selekterer vi efter egenskaber, der kan forbedre deres resistens mod sygdomme, dyrets daglige tilvækst og kødkvalitet. I det arbejde kan vi reducere brugen af antibiotika og anden medicin som alt andet lige vil give en sundere gris og mindre miljøbelastning. Ydermere giver vores avl efter stærke dyr mærkbare resultater, profitabilitet og effektivitet for griseproducenter.

Et fremsynet avlsprogram

Nøglen til at skabe et fremsynet avlsprogram findes i kombinationen af markedstendenser, kundernes krav til fremtidens svinegenetik, førende genetiske teknologier og avlsegenskaber, der samlet skaber den højeste produktionsøkonomi for svineproducenterne.

Læs mere