ANSVARLIG AVL – FREMTIDENS VEJ FOR SVINEPRODUKTION

- mandag den 19. februar 2024

I en verden, hvor bæredygtighed og dyrevelfærd står øverst på agendaen, er det afgørende, at landbrugsvirksomheder tager ansvar. Den seneste rapport fra SEGES, det førende videns- og innovationscenter for landbrug i Danmark, har kastet lys over en vigtig udfordring i svineindustrien.

IMG 2103
GAB2993 Image532

Ifølge SEGES' årsrapport for 2022, var dødeligheden blandt smågrise i Danmark på alarmerende 23,3%, hvilket betyder, at omkring 27.000 smågrise mistede livet hver dag. Denne statistik har skabt en national debat og har ledt til politiske opfordringer til ændringer i branchen.
Hos Danish Geneticstager vi disse udfordringer alvorligt. Vores data viser en markant lavere dødelighedsprocent blandt grise i forhold til den nationale standard. Med et imponerende gennemsnit på under 18% fra vores kunder, sætter vi en ny standard for industrien.

Vores tilgang

Hos Danish Genetics er vores tilgang til avl holistisk. Vi prioriterer ikke kun smågrisenes sundhed, men også deres generelle trivsel. Ved at fokusere mindre på kuldets størrelse og mere på individets sundhed, har vi formået at optimere både overlevelse og vækst. Dette opnås gennem nøje overvågning og dataindsamling omkring fødselsvægt, levedygtighed og antal funktionelle patter.

Overensstemmelse med lovgivningen

Vores arbejde er i fuld overensstemmelse med regeringens regler og standarder. Vi tror på, at et ansvarligt og bæredygtigt landbrug kan gå hånd i hånd med økonomisk levedygtighed. Ved at forbedre dyrevelfærden sikrer vi en mere bæredygtig fremtid for både landbruget og vores samfund.
Danish Genetics er mere end en virksomhed; vi er en visionær leder i en branche, der står over for betydelige udfordringer. Vores engagement i ansvarlig avl er et skridt mod en mere bæredygtig og etisk fremtid for svineindustrien i Danmark.