Avlsfilosofi med balanceret avl for robuste og produktionsøkonomiske grise

Af Danish Genetics - tirsdag den 21. april 2020

Vores avlsfilosofi i avlsprogrammet for Danish Pig Genetics er at bruge den nyeste teknologi, innovation og anerkendt genetisk ekspertise til at skabe genetisk fremskridt, der sikrer vores kunder den højeste produktionsøkonomi. Dette opnår vi gennem vores nøje udvalgte avlsmål, hvor fokus er på at avle for egenskaberne bag robusthed, reproduktion, moderegenskaber, effektivitet, vækst og slagtekvalitet. Med andre ord så stræber vi efter at udvikle topgenetik af højeste værdi for alle aktører i værdikæden inden for svineproduktion.

avlsfilosofi

Opdateres avlsprogram

I det opdaterede avlsprogram fokuserer avlsfilosofien på mere balanceret selektion, således vi for fremtidens svineproducent kan sikre en gris, der ikke alene er mere produktionsøkonomisk, men også mere bæredygtighed i fremtidens svineavl. Grundessensen for det opdaterede avlsprogram er derfor mere output for mindre input, hvilket både gavner bundlinjen og klimaaftrykket.

Danish Pig Genetics udfører omfattende selektion og individafprøvninger i tæt samarbejde med Danish Pig Genetics’ avlsbesætninger og i processen indsamles store mængder fænotype-data individuelt på avlsdyrene fordelt på de tre racer: Dansk Landrace, Dansk Yorkshire og Dansk Duroc.

 

Et balanceret avlsprogram for en mere effektiv og bæredygtig svineproduktion

Gennem et fokus på moderegenskaber og robusthed kombineret med et fokus på vækst, foderudnyttelse og slagtekvalitet vil vores genetik bidrage til vores kunder med et større udbytte for færre ressourcer.

”Ingen af egenskaberne i avlsprogrammet kan ses isoleret på grund af deres biologiske kompleksitet. Derfor er en balancering af egenskaberne og et bredere spektrum af mål med til at producere genetiske avlsdyr med høj produktivitet og robusthed til svineproducenterne,” fortæller Mahmoud Shirali, Seniorgenetiker hos Danish Pig Genetics.

Dette resulterer i stærke effektive, robuste søer med lang produktionslevetid, der leverer flere fravænnede grise og der flere produceret kilo kød per årsso for færre produktionsomkostninger. Med optimeringen af avlsprogrammet sigter vi også efter at maksimere afkastet for slagterier og svineproducenter gennem effektivitet, vækst og slagtekvalitet.

Flere kilo produceret kød per årsso

Soens reproduktion er en vigtig drivkraft for produktiviteten. Derfor gør Danish Pig Genetics brug af sine velkendte produktionsdygtige søer for at forbedre hunsidens reproduktion yderligere. Reproduktionsevnen evalueres på baggrund af antallet af levende grise fem dage efter fødslen. Denne egenskab har vist sig at være positivt genetisk korreleret med pattegriseoverlevelse og derfor antallet af fravænnede grise per so.

Som noget nyt vil selektionen for moderegenskaber resultere i søer, der giver smågrisene højere vægt ved fravænning. Derved kræves færre vækstdage til slagtning. Denne moderlige genetiske effekt fra soen på den daglige tilvækst hos smågrisene betyder, at Danish Genetics-søer producerer flere kilo kød per årsso.

Robusthed er udtryk for højere produktionspotentiale

Robusthed har en enorm indflydelse på svineproducenters profit. Robusthed definerer en række egenskaber, der sikrer sunde og stærke grise, som har en længere holdbarhed, producerer kød på mere effektiv og velfærdsmæssig vis, og som er modstandsdygtige i forskellige miljøer.

At forbedre soholdbarhed betyder at avle efter søer med et længere produktivt liv, der resulterer i lavere udskiftningsomkostninger gennem flere totale kuld per so. Danish Pig Genetics fokuserer på total livseffektivitet gennem øget sooverlevelse, øget fravænningsprocent og højere antal kilo kød produceret gennem slagtesvinsprocessen; alt sammen ved brug af mindre foder.

Styrke eller god kropsbygning hos slagtesvin sikrer, at dyr er robuste og effektive gennem deres produktion. Polte med en god kropsbygning forventes at have bedre styrke i forbindelse med insemination og specielt før og efter fravænning. For at monitorere eksekveringen af selektion for styrke ved slagtesvinene, monitoreres avlsdyrenes ydeevne og holdbarhed gennem en længere periode end tidligere.

”At udbrede avlsmålene til at inkludere flere egenskaber, der bedre beskriver produktivitet og robusthed såsom holdbarhed i en længere del af levetiden, dagligt foderindtag, vækst og overlevelse, kan brolægge vejen for at avle for sundhed og modstandsdygtighed i svineavlsprogrammet i fremtiden,” forklarer Andrea Wilson, Professor hos The Roslin Institute.

Vækst og effektivitet for højere produktionsøkonomi

En balanceret tilgang, hvor de hundyrmæssige egenskaber fremhæves i krydsningssøerne (LY/YL) sammenholdt med handyregenskaberne fra Duroc videregives til slagtesvinene, er helt essentiel for et avlsprogram, som har fokus på hele værdikæden i svineproduktionen. Danish Pig Genetics bygger med sine avlsmål inden for vækst og effektivitet en optimeret balance på tværs af avlsprogrammet med egenskaberne inden for fodereffektivitet, vækst og slagtekvalitet.

Vi fokuserer på en daglig forøgelse af kropsvægten på forskellige stadier af væksten for grisen. Genetisk fremskridt inden for daglig tilvækst fra fødsel til 30 kg accelererer dyrenes vækst og reducerer foderomkostninger. Genetisk fremskridt inden for daglig tilvækst fra 30 kg til slagt giver flere muligheder; enten reduceres antallet af dage indtil færdig slagtevægt, ellers øges slagtevægten inden for samme antal dage.

”I en tid, hvor man i svineproduktion også tænker klimapåvirkning, er hurtigere vækst på en kortere periode eller højere slutvægt med samme antal dage yderst vigtigt,” forklarer Dr. Peter Amer, AbacusBio. ”Derfor er det af højeste prioritet at optimere produktionseffektiviteten af hvert kilo kød, der produceres på tværs af produktionskæden.”

Danish Pig Genetics’ omfattende individafprøvning af avlsdyrenes foderforbrug, målt direkte i Danish Pig Genetics’ avlsbesætninger med de 270 avancerede foderstationer, resulterer i den største årlige samling af individuelle foderudnyttelsesdata nogensinde på danske racer. Dette sikrer et langt større og mere præcist dataset på tværs af hele avlspopulationen, som vil lede til endnu hurtigere avlsfremgang for fodereffektivitet, hvilket øger vores kunders profit og reducerer svineproducenternes klimaftryk.

Nøjagtig måling for en højere slagtekvalitet

Værdien af slagtekroppen driver indtægterne for slagtesvinsproducenter og har en betydelig indflydelse på resten af værdikæden for svineproduktion. Inden for slagtekarakteristik selekterer og avler vi direkte efter rygspæk og vægt. Disse er egenskaber, som måles direkte og har en direkte indflydelse på slagtekvaliteten. Direkte selektion for rygspæk benytter sig af de kendte relationer mellem måling af rygspæk og andre avlsmålsegenskaber. Denne tilgang sikrer, at vi leverer produkter med det nødvendige fokus på slagtekvalitet.

Danish Pig Genetics er engagerede i at levere førsteklasses genetisk materiale med exceptionel ydeevne og modstandsdygtighed på en række områder til det globale marked for svineproduktion. Dette opnås gennem vores uddybende avlsprogram, som balancerer vægtningen af egenskaber og diversificerer egenskaberne i avlsmålet.