Danish Pig Genetics fornyer avlsprogram gennem unik tilgang

Af Danish Genetics - tirsdag den 7. april 2020

Nøglen til at skabe et fremsynet avlsprogram med maksimal avlsfremgang findes i kombinationen af markedstendenser, kundernes krav til fremtidens svinegenetik, førende genetiske teknologier og avlsegenskaber, der samlet skaber den højeste produktionsøkonomi for svineproducenterne.Netop denne tilgang har været drivkraften hos Danish Pig Genetics i skabelsen af deres opdaterede avlsprogram med reviderede avlsmål.

Avlsprogram

Ved hjælp af markedstendenser, økonomiske analyser og nye værktøjer for avlssimulation, skaber Danish Pig Genetics yderligere genetisk fremskridt gennem revideringen af avlsmålene i deres avlsprogram. Denne omfattende proces er over de sidste 9 måneder blevet udført i tæt samarbejde med bioteknologi-virksomheden Roslin Technologies, videnskabs- og teknologivirksomheden AbacusBio og EGENES samt genetiske professorer fra Roslin Instituttet ved Edinburgh Universitet i Skotland.

”Det team af genetikere og professorer, vi har samlet, er i sandhed enestående. De er sammensat specifikt for at opdatere vores nuværende avlsprogram, således vores kunder gennem vores genetik kan sikre sig den bedste produktionsøkonomi, som samtidigt er balanceret i forhold til markedstendenserne.” udtaler Dr. Mahmoud Shirali, Seniorgenetiker hos Danish Pig Genetics.

Kendskab til markedet

Som en del af det genetiske arbejde bag fornyelsen af avlsmålene, har Danish Pig Genetics undersøgt markedets krav, mangler og ønsker. Gennem indsamling af både kvantitativt og kvalitativt data på tværs af branchen, har avlsselskabet skabt grundlaget for deres reviderede avlsprogram med udgangspunkt i kundernes og dermed markedets behov.

”Vi udfører konstant markedsanalyser gennem en direkte tilgang til markedet. Faktuelle dataanalyser på tværs af branchen sikrer, at vi får et dybdegående kendskab til kundernes ønsker og behov på den genetiske side. En klar forståelse af markedets varierende krav og ønsker tillader os at producere fremtidens avlsdyr gennem et globalt avlsprogram med nøje udvalgte avlsmålsegenskaber,” forklarer Lars Dall, CEO hos Danish Pig Genetics.

”Vi har ét målrettet fokus for arbejdet med vores partner Danish Pig Genetics; at bruge vores position som førende inden for teknologisk innovation til at øge avlsfremgangen yderligere i Danish Pig Genetics’ opdaterede avlsprogram. Vi kan bidrage med vores innovation og viden til at videreudvikle fremtidens svinegenetik til gavn for de svineproducenter, som Danish Genetics betjener. Formålet har gennem forløbet været at videreudvikle den ideelle kombination af økonomisk essentielle avlsmålsegenskaber, som har størst produktionsøkonomisk betydning for svineproducenterne,” fortæller Glen Illing, CEO hos Roslin Technologies.

En unik bio-økonomisk model oversætter markedets behov til konkrete avlsbeslutninger

Danish Pig Genetics og AbacusBio har udviklet en unik bio-økonomisk simuleringsmodel, som integrerer genetiske principper, økonomisk analyse og markedstendenser for at sikre den rette procentmæssige vægtning mellem avlsmålegenskaberne, der indgår i avlsprogrammet for Yorkshire og Landrace på hundyrsiden og for Duroc på handyrsiden.

”Det nyudviklede værktøj producerer opdaterede økonomiske værdier for de egenskaber, der indgår i avlsprogrammet. Det sker med udgangspunkt i markedsundersøgelser understøttet af robuste og anerkendte økonomiske analyser,” forklarer Tim Byrne, Managing Director af AbacusBio’s UK-afdeling.

Stærk genetik og genomiske værktøjer for øget præcision af avlsværdier og -indeks

Genetikere hos EGENES har i samarbejde med Danish Pig Genetics videreudviklet de genetiske algoritmer, som transformerer omfattende mængder data fra de mange afprøvninger i avlsbesætningerne og opformeringsbesætningerne i Danish Pig Genetics til estimerede avlsværdier for de gældende avlsmålegenskaber i avlsprogrammet. Dette udgør i sidste ende det endelige avlsdyrindeks, der anvendes til at udvælge de bedste avlsdyrkandidater til den kommende generation.

”Integrationen af enorme mængder genomisk DNA-information med rådata opsamlet direkte fra avlsbesætningerne gennem Danish Pig Genetics’ avlsarbejde kan optimeres via et intelligent genomisk værktøj. EGENES har med finansiering fra CIEL udviklet et nyt system, der tillader Danish Pig Genetics-data automatisk at blive indsamlet, kvalitetssikret, forarbejdet og omdannet til genomiske avlsværdier,” fortæller Direktør hos EGENES, Prof. Mike Coffey. ”Dette giver ’state of the art’-genomiske avlsværdier hurtigt og regelmæssigt.”

Optimering af avlsprogram og population for hurtigere genetisk fremskridt

Danish Pig Genetics’ avlssystem og population opdateres ved hjælp af en ny software, der skaber øget avlsfremgang gennem optimering af avlsprogrammet. Softwaren er udviklet af Roslin Technologies i samarbejde med The Roslin Institute til Danish Pig Genetics.

”Simulationssoftwaren forøger beslutningssikkerheden i forbindelse med at sikre optimal selektion og avl. For eksempel kan modellen forudsige det genetiske fremskridt i Danish Pig Genetics’ population inden for de næste 2, 5 eller 10 år med hensyn til egenskabernes individuelle fordele samt det godkendte indavlsniveau,” forklares det af Roslin Technologies Seniorgenetiker, Dr. Alfredo Lepori

”Det understøtter ligeledes beslutninger vedrørende mængden og typer af rådata, der er nødvendige for at opnå hurtig forbedring af bestemte avlsdyregenskaber i avlsprogrammet. Simulationssoftwaren giver også Danish Pig Genetics adgang til at udføre genomisk selektion på en mere effektiv måde”, fortæller Prof. Andrea Wilson, Roslin Institute, Principal Investigator.

”De nyudviklede genetiske værktøjer giver mulighed for at monitorere og simulere ændringer i markedet og som et senere resultat gøre det muligt at opdatere de økonomiske vægtninger i henhold til genetiske tendenser. Øget præcision gennem nye statistiske, genetiske algoritmer gør selektion af de bedste avlsdyrkandidater mere nøjagtig. Med de nye værktøjer til optimering af populationen og avlsprogrammet sikrer vi kunderne levering af exceptionel genetik på et globalt plan, som ikke bare imødekommer markedet, men tager svineproduktion til nye højder” afslutter Dr. Mahmoud Shirali, Seniorgenetiker hos Danish Pig Genetics.

Danish Pig Genetics lancerer deres nye avlsprogram i april 2020.