Danish Pig Genetics introducerer 100 procent genomisk selektion

Af Danish Genetics - mandag den 8. juli 2019

Med en ambition om hurtigere genetisk udvikling har Danish Pig Genetics iværksat et nyt tiltag med forøgelse til 100 procent genomisk selektion af de afprøvede renracede avlsdyr, hvilket vil give 30 procent hurtigere avlsfremgang. De mere præcise DNA-informationer sammenholdt med højere antal genotypede avlsdyr resulterer i et bedre avlsmæssigt beslutningsgrundlag, højere sikkerhed samt mulighed for identifikation af nye avlsdyregenskaber.

genomisk_selektion

I jagten på fortsat vækst har det danske avlsselskab Danish Pig Genetics gennem det seneste år iværksat og investeret i en lang række værdiskabende tiltag på det genetiske område, der skal forøge den produktionsmæssige værdi for svineproducenterne verden over.

Det seneste tiltag er introduktionen af 100 procent genomisk selektion af alle de afprøvede avlsdyr i populationen. Målet er at skabe en mere effektiv og hurtigere genetisk avlsfremgang ved hjælp af omfattende og præcis DNA-informationer på avlsdyrene, hvormed man i det genetiske avlsprogram øger sikkerheden for valget af de mest fordelagtige avlsdyrskandidater til næste generation. Alt sammen noget, som vil give større produktionsværdi for svineproducenter igennem avlsdyr med øget avlsfremgang.

”Det kræver både nytænkning og viljen til at investere i udvikling, hvis man vil skabe morgendagens avlsdyr i verdensklasse. Som en international genetisk serviceudbyder gør vi vores bedste for at sikre vores kunder genetik i verdensklasse. Nøglen til avlsfremgang ligger i genetikken og det genetiske avlsarbejde, og vi arbejder målrettet i tæt samarbejde med vores genetiske samarbejdspartner, Roslin Technologies, om at skabe det absolut bedste genetiske fundament for den udvikling,” siger Lars Dall, administrerende direktør i Danish Pig Genetics.

Genetisk arbejde ved brug af DNA-informationer

Som forbedring af de tidligere teknikker anvender Danish Pig Genetics væv fra grisens øre og ikke hår, når der udtrækkes DNA informationer. Væv fra øret giver DNA informationer af en højere kvalitet og en større mængde DNA, hvilket giver mulighed for at udtrække flere informationer samt opbevare det i en biobank til senere forskningsforsøg.

Ved hjælp af en DNA SNP-chip, som er særligt udviklet til svineavl, bliver Danish Pig Genetics i stand til at udtrække op mod 60.000 informationer fra hvert enkelt dyrs DNA. Disse informationer bliver af genetikerne sammenholdt med den enorme mængde data fra individafprøvninger, der foregår i avlsbesætninger, hvormed man blandt andet ser på relationerne mellem de enkelte dyr. De genomiske informationer indgår herefter i den ugentlige index-beregning og sikrer dermed en forbedret avlsfremgang inden for; foderforbrug, daglig tilvækst, moderegenskaber, holdbarhed, styrke og kødprocent.

”Vi anvender en større grad af genomisk selektion for at øge vores produkters konkurrencedygtighed og skabe større værdi for vores kunder i form af genetik i verdensklasse. Genomisk selektion gør det desuden muligt at optimere udvalgte genetiske træk. Ved at optimere træk, som har stor økonomisk værdi, er det muligt at differentiere vores produkter fra resten af markedet i endnu højere grad end tidligere. På den måde skaber genomisk selektion merværdi for vores kunder,” siger Mahmoud Shirali, senior genetiker hos Danish Pig Genetics.