Danish Pig Genetics P/S leverer overskud i et historisk svært år

Af Danish Genetics - onsdag den 24. maj 2023

Danish Pig Genetics leverer overskud

Det globale marked for svinekød har været særdeles udfordret i 2022, som følge af krigen i Ukraine, stigende produktionsomkostninger og faldende slagtenoteringer. Krigens afledte effekter og det dårlige bytteforhold, har medført historiske reduktioner i so-bestanden, ikke kun i Danmark, men også internationalt. På trods af denne lavkonjunktur, formåede Danish Genetics både at fastholde afsætningen globalt og samtidigt at komme ud med en positiv bundlinje, som ifølge selskabets direktør, er et tilfredsstillende resultat, situationen taget i betragtning.


Danish Pig Genetics partnere godkendte i går årsregnskabet for 2022, med et resultat før afskrivninger, renter og skat (EBITDA) på 7,8 mio. kr. og et resultat før skat på 1,8 mio. kr.

Danishgenetics 6324 Edit Web

”På trods af de nævnte udfordringer, har vi formået at levere et tilfredsstillende resultat i et svært år. Selvom vi naturligvis gerne ville have lavet et større overskud, så vægtede vi vores partnere og kunders forretning højere, og lavede ingen prisstigninger på vores genetiske produkter. Derfor er vi tilfredse med at lave et overskud i et år, hvor andre i branchen har haft røde tal på bundlinjen.”, fortæller selskabets direktør Jan Gerber.

Selskabet vil i 2023 fortsætte med at investere massivt i både igangværende og nye genetiske projekter som det også var tilfældet i 2022. Selskabet oplever ifølge direktøren en stor efterspørgsel efter Danish Genetics genetik med et øget fokus på et balanceret avlsprogram, hvor bæredygtighed går hånd i hånd med både effektivitet og robusthed.

 


________________________________________________________________________________

 

For yderligere information:
Jan Gerber, CEO, Danish Pig Genetics P/S
Mail: jag@danishgenetics.dk
Tlf. 61 51 82 52