Danish Pig Genetics opdaterer avlsprogram

Af Danish Genetics - fredag den 21. maj 2021

Danish Pig Genetics er nu klar til at lancere deres nye avlsprogram, der inkluderer tre nye avlsmål, som medvirker til at øge avlsselskabets fokus på effektivitet og bæredygtighed.

Verdensklasse_avlsprogram

Målet for Danish Pig Genetics’ opdaterede avlsprogram for 2021 er at øge bæredygtighed i svineproduktionen. Dette mål opnås gennem en accelerering af det genetiske fremskridt, når det kommer til levedygtige pattegrise, pattegriseoverlevelse og højeffektive grise.

Opdateringen af avlsprogrammet er baseret på nyeste teknologi, innovation og genetisk ekspertise, som alle indgår i Danish Pig Genetics’ nyligt lancerede genetiske evalueringssystem, DGENES. DGENES kombinerer millioner af dataregistreringer indsamlet direkte i besætningerne med genomiske data i et genomisk BLUP for at producere det robuste Danish Pig Genetics avlsindeks (DGI).

Nye avlsmål

Med det nye avlsprogram øger Danish Pig Genetics fokus på effektivitet og bæredygtighed gennem balanceret avl i introduktionen af tre nye avlsmål

Det nye avlsmål Sparet foder er beskrevet som gram af foder sparet per dag som ikke er brugt til vækst af værdifuldt kød samt vedligeholdelse. Derfor er dette avlsmål med til at optimere næringsstofudnyttelsen ved at minimere mængden af foder, der forbruges til den samme mængde produceret kød.

For moderlinjerne, Landrace og Yorkshire, tilføjes avlsmålene Pattegriseoverlevelse, Levedygtige pattegrise på dag 1 og Ornefertilitet. Gennem direkte selektion for pattegriseoverlevelse, beskrevet som procentdelen af levedygtige pattegrise på dag 21 efter faring, forventes en forbedring af det genetiske fremskridt inden for antallet af levedygtige og robuste grise ved fravænning. For Duroc inkluderes avlsmålet Overlevelsesevne som procentdelen af levedygtige grise på dag 21 efter faring som tillæg til avlsmålet Ornefertilitet, som beskriver antallet af levedygtige grise 1 dag efter faring.

”Med en innovativ tankegang og tilgang til svineavl anvender Danish Pig Genetics avancerede forskningsmetoder inden for fodereffektivitet og pattegrisoverlevelse. For fodereffektivitet vil Sparet foder-avlsmålet sætte tempoet for effektiv svinekødsproduktion i verden. Derudover vil genetisk fremskridt med hensyn til pattegrises robusthed samt moderegenskaber blive fremskyndet ved direkte selektion for øget pattegriseoverlevelse før fravænning, ornefertilitet, overlevelsesevne og levedygtige pattegrise. ” fortæller Seniorgenetiker hos Danish Pig Genetics, Mahmoud Shirali.

Avlsmål for moderlinjerne, Dansk Landrace og Dansk Yorkshire

Avlsmål for faderlinjen, Dansk Duroc

”I Danish Pig Genetics har vi balanceret avl, hvor vi ikke alene fokuserer på det økonomiske aspekt af bæredygtighed, men også det miljømæssige og velfærdsmæssige aspekt. På den måde bidrager Danish Pig Genetics til en mere bæredygtig svineproduktion,” afslutter Karsten Due, CEO for Danish Pig Genetics.