Nyt avlsmål sætter fokus på antallet af levedygtige grise

Af Danish Genetics - tirsdag den 6. april 2021

Danish Pig Genetics ønsker at bidrage til en mere bæredygtig svineproduktion ved at øge besætningseffektiviteten, niveauet af dyrevelfærd og ved at mindske klimaaftrykket. Levedygtige grise er en af de store faktorer som driver profitten af besætningen, og denne er ikke alene bestemt af søerne, men også de anvendte orner. Derfor ønsker Danish Pig Genetics at producere højeffektive søer og orner som leverer et højt antal robuste og levedygtige grise.

bæredygtig_svineproduktion

En forbedring i antallet af levedygtige grise

For kategorien reproduktion avler Danish Pig Genetics efter ornefertilitet for racerne Yorkshire, Landrace og Duroc samt levedygtige pattegrise en dag efter faring for moderlinjerne. Ornefertilitet er defineret som ornens effekt på antallet af levedygtige pattegrise en dag efter faring, hvor avlsmålet levedygtige grise på dag 1 er defineret som soens effekt på antallet af levedygtige grise en dag efter faring. Disse avlsmål er forventet til at ville sikre et forbedret antal af levedygtige pattegrise per kuld i avls-, opformerings- og produktionsbesætninger.

En bæredygtig produktion

Et forbedret antal levedygtige pattegrise betyder, at færre søer skal anvendes for at producere det samme antal fravænnede pattegrise. Det færre antal søer betyder at færre ressourcer, som foder og opstaldning, er krævet samt at mindre gødning vil blive produceret. Det er forventet at en ekstra levedygtig pattegris i kuldet vil mindske udledningen af drivhusgasser og næringsstoffer samt at den mindsket anvendelse af ressourcer samtidig vil øge den økonomiske profit.