Nytænkning er vejen til højere sundhed i den danske svinebranche

Af Danish Genetics - fredag den 27. september 2019

Svineindustrien er et sårbart system, som senest udbruddet af PRRS på Hatting Horsens med alt tydelighed er et bevis på. Dette berører alle i branchen og ikke mindst de ramte besætninger, der står over for store konsekvenser, som smitten med PRRS gennem sæd har medført. Derfor er handling nødvendig for at mindske smitterisikoen.

Ornestation_Mors

De nylige hændelser hos Hatting Horsens giver anledning til bekymring hos mange. Flere oplever, at besætninger og områder, som før var fri eller saneret for PRRS, som følge af udbruddet står med en helt anden situation. Udbruddet kan trække lange spor efter sig i forhold til den stigende risiko, der er ved, at PRRS-smitten kan brede sig fra landmand til landmand.

”Vi er mange i branchen, der er dybt berørte af hændelserne omkring PRRS-udbruddet i juli. Siden PRRS kom til Danmark i 90’erne har smitterisikoen været én, de danske landmænd har skulle leve med. Set i lyset af de sidste mange års saneringsarbejde i talrige besætninger, rammer PRRS-udbruddet ekstremt hårdt, og vi er skudt mange år tilbage. En sådan situation er ikke én, man ønsker, skal ramme nogen, fordi det får konsekvenser for os alle i branchen. Derfor er det også en fælles opgave for os i branchen at arbejde og nytænke for at reducere risikoen for smitte i fremtiden,” udtaler Lars Dall, direktør hos Danish Pig Genetics.

Sundhed er i den grad på dagsordenen

I mange år har svinebranchen oplevet opråb fra både landmænd og faglige dyrlæger om et højere sundhedsniveau og øget sikring mod PRRS-smitte gennem sæd. Netop med baggrund i dette, satte Danish Pig Genetics det som krav, at deres avlsprogram skulle være 100 procent PRRS-negativt, på trods af øgede omkostningerne.

”Med etableringen af Danish Pig Genetics ville vi være med til at nytænke og skabe nye standarder inden for genetisk udvikling og svineproduktion. Det var derfor ikke til diskussion, at vi satte det som krav, at vores avlsprogram skulle være 100 procent PRRS-negativt fra dag ét. Vi er som en markant aktør i branchen forpligtet til at være nytænkende og gå forrest på sundhedsområdet og ikke mindst lytte til kunderne for at være medvirkende til at reducere PRRS-risikoen ved sæd. Således kan vi i fællesskab hæve sundhedsniveauet i landbruget,” forklarer Lars Dall.

I praksis betyder det 100 procents PRRS-negative avlsprogram, at samtlige avlsbesætninger skal være PRRS-negative, og at man ikke accepterer PRRS-vaccinerede orner, som andre avlsselskaber gør det i dag i Danmark.

Et vigtigt samarbejde

Først på året annoncerede Danish Pig Genetics et landsdækkende KS-setup med Ornestation Mors, som nu omhandler 500 KS-orner af racerne Landrace, Yorkshire og Duroc, der leverer sæd til svineproducenter over hele landet.

”Vi er rigtig glade for samarbejdet med Danish Pig Genetics. Vi kan mærke, at der er en stigende efterspørgsel fra kunderne, som lægger vægt på, at Danish Pig Genetics har et PRRS-negativt avlssystem, og generelt tænker af nye veje på hele smittebeskyttelsesområdet,” siger Johnny Markussen, som er direktør på Ornestation Mors.

Et af de første tiltag, som Danish Pig Genetics gjorde, var at installere UVC-filtre på alle KS-stationer. UVC-anlæg forebygger PRRS-reinfektion og øger dermed smittebeskyttelsen på ornestationen. Endnu et vigtigt tiltag for både kunderne og branchen generelt, som skal være med til at sætte tonen for fremtidens svineavl.