Pressemeddelelse: Millioninvestering skal sikre større avlsfremgang indenfor foderudnyttelse

Af Danish Genetics - tirsdag den 18. september 2018

Markedet for svineproducenter er presset, og konkurrencen er hård. Her gælder det om at have de skarpeste produkter, og hver en krone tæller. Med en millioninvestering i over 230 nye BoPil Individ Afprøvnings Stationer satser det nye danske avlsselskab Danish Genetics nu målrettet på at gå forrest i forhold til øget avlsfremgang indenfor foderudnyttelse til gavn for alle svineproducenter.

foderudnyttelse

Knap har Danish Genetics set dagens lys, før det første revolutionerende tiltag er igangsat. Med en nær ved tocifret millioninvestering satser selskabet massivt på at opnå større avlsfremgang i avlsmålet ”foderudnyttelse”. Med stigende omkostninger til foder over det meste af verden, er netop foder den mest afgørende omkostningspost i produktionsøkonomien for svineproducenter.

”Vi ønsker at gå forrest og sikre større avlsfremgang med tydelig gennemslagskraft indenfor avlsmålet foderudnyttelse. Vi tager vores kunders input til avlsarbejdet meget alvorligt, og derfor bliver avlsmålet omkring foderudnyttelsen prioriteret som det væsentligste avlsmål i Danish Pig Genetics’ avlsprogram,” forklarer bestyrelsesformand i Danish Pig Genetics Mads Kring.

Danish Genetics har valgt at udvikle selskabets avlsprogram sammen med selskabets kunder, og ønsket fra kunder har været klart: Større avlsfremgang inden for foderudnyttelse med direkte gennemslagskraft.

Innovativ indsats for fremgang i avlsmål

Danish Genetics har investeret i over 230 BoPil Individ Afprøvnings Stationer, som i de kommende uger bliver installeret i samarbejde med BoPil. Og begge parter har store forventninger til samarbejdet.

”Vi er stolte over, at Danish Genetics har valgt vores løsninger til at understøtte deres strategi. Med aftalen tilføjer vi Danish Genetics til gruppen af nære og inspirerende samarbejdspartnere, og ser frem til et rigtigt godt samarbejde over de kommende år,” udtaler Michael Fussing Clausen, adm. direktør i BoPil A/S.

”Vi ser meget frem til samarbejdet med BoPil og forventer en god proces, når de mange nye individ afprøvnings foderstationer skal installeres i vores avlsbesætninger.” Siger Mads Kring fra Danish Genetics.

Foderstationerne bliver en væsentlig udvidelse af den nuværende individafprøvning i alle avlsbesætningerne. Den centrale placering af foderstationerne i avlsbesætningerne er en markant ændring i forhold til den gængse praksis i Danmark. Med de mange nye BoPil foderstationer kan Danish Genetics teste over dobbelt så mange avlsdyr for foderforbrug som i det tidligere avlsprogram

”Formålet med Danish Genetics er at gøre tingene på en ny måde. Når hele systemet kører, har vi mere end dobbelt så mange BoPil Individ Afprøvnings Stationer som i det tidligere avlssystem. Det betyder, at vi kan teste over dobbelt så mange orner for foderudnyttelse. Og det sikrer os et meget større og mere sikkert datagrundlag, som vores genetikere kan arbejde videre ud fra. Det vil give positiv effekt på avlsfremgangen inden for foderudnyttelse

Fokus på sundhed og udvikling

Strategien om at placere foderstationerne direkte i avlsbesætninger er i tråd med selskabets valg om at være et 100 procent PRRS-negativt avlssystem i Danmark. Noget Danish Genetics på nuværende tidspunkt er de eneste der er.

”Vi har gentænkt hele vores genetiske setup og dermed fravalgt at teste vores orner på en fælles forsøgsgård. Der kan dyrene blive udsat for forskellige sygdomme, hvis der er forskellige sundhedsstatusser i avlsbesætningerne, eller en avlsbesætning falder for PRRS. Ved vores nye måde at teste på i vores avlsbesætninger, der alle er PRRS-negative, kan vi levere et højere antal højindeks orner til vores kunder. Så økonomisk er der en stor gevinst for vores kunder i fremtiden ved bedre foderudnyttelse, stærkere datagrundlag og flere højindeksorner med høj sundhed,” forklarer Mads Kring.

Indkøbet af de nye Individ Afprøvnings Stationer er det første store skridt, som Danish Genetics har taget med sin genetiske samarbejdspartner Roslin Technologies – en kommerciel del ved Edinburgh University, der er verdenskendt og førende inden for genetisk forskning og nye teknologier.

”De Individ Afprøvnings Foderstationer, der bliver installeret hos avlsbesætningerne i Danish Genetics, vil skabe enorme mængder data på en skala, der ikke før er set i det danske produktionssystem” siger Glenn Illing, CEO hos Roslin Technologies.

”Det vil gøre Roslin Technologies i stand til at arbejde på en lang række træk og inkludere dem i det genetiske avlsprogram med fokus på fodereffektivitet, appetit, socialt samspil og dyrevelfærd. Det er en meget kærkommen udvikling, der på sigt vil betyde øget profit for svineproducenter” siger Glenn Illing.

Genetikerne ved Roslin Technologies bearbejder den store mængde data, der indsamles ved foderstationerne og inddrager det i den omfattende avlsværdivurdering som fastlægger indekset på avlsdyrene. Vurderingen bygger på anerkendte genetiske modeller for avlsværdiberegninger, herunder BLUB.