Danish Pig Genetics leverer tilfredsstillende resultat i et udfordrende år

Af Danish Genetics - fredag den 20. maj 2022

Det globale marked for svinekød har været udfordret i 2021, som følge af Covid-19, stigende produktionsomkostninger og faldende slagtenoteringer. Dette har smittet af på såvel de danske svineproducenter, som på Danish Pig Genetics. Genetikselskabets bundlinje falder i 2021, men lander ifølge selskabets direktør, alligevel på et tilfredsstillende niveau.

Danish_Genetics

Danish Pig Genetics partnere godkendte i går årsregnskabet for 2021, med et resultat før afskrivninger, renter og skat (EBITDA) på 11,5 mio. kr. og et resultat før skat på 9,4 mio. kr.

”På trods af de nævnte udfordringer, har vi formået at levere et tilfredsstillende resultat, selvom vores samlede forventninger til 2021 var en anelse højere”, fortæller selskabets direktør Henrik Biilmann.

Selskabet vil i 2022 fortsætte med at udbygge de faglige kompetencer til det nye hovedkontor i Vejle, samt investere i igangværende og nye genetiske projekter. Selskabet oplever ifølge direktøren en stor efterspørgsel efter avlsprogrammets store fokus på bl.a. fodereffektivitet. Både på dette område og andre udviklingsprojekter bliver der i 2022 afsat yderligere ressourcer.

Yderligere giver Danish Pig Genetics’ PRRS frie avlsprogram en god mulighed for at støtte op om den nyligt lancerede nationale handlingsplan, for reduktion af forekomsten af PRRS i danske svinebesætninger. ”Her står vi stærkt. Vi vil opsøge og gribe de muligheder vores styrke på dette område giver os i den kommende tid”, slutter Henrik Biilmann

 

________________________________________________________________________________

For yderligere information:

Henrik Biilmann, CEO, Danish Pig Genetics P/S

Mail: hbi@danishgenetics.dk

Tlf. 23 83 87 88