Avlscenter Smakkerup A/S

Avlscenter Smakkerup A/S
, Avler
Jørgen Skou Hansen
Ærtebjergvej 2
4400 Kalundborg

Avlscenter Smakkerup A/S

Der er over en årrække tilkøbt yderligere ejendomme for at optimere driften af virksomheden. Siden den første gård blev købt i 1985 af familien Skou Hansen, er produktionsfaciliteterne løbende blevet tilpasset, så de fremstår moderne og tidssvarende. Senest er der blandt andet installeret UV-belysning af indsugningsluft, så risikoen for luftbårne sygdomme forebygges.