Dansk Hybrid

IMG20230110142043
Krydsningsdyr til den bedste slagtesvineproduktionen

Dansk Hybrid, oplev vores genetik

Dansk Hybrid - Vores krydsningsdyr (LY/YL)
– den bedste so til slagtesvinsproduktion

Krydsningssoen (LY/YL), også kaldet hybridsoen, er en krydsning mellem Dansk Yorkshire og Dansk Landrace. Resultatet af krydsningen er den mest optimale so til slagtesvinsproduktion på markedet, hvad angår økonomi og effektivitet, hvilket skyldes dyrets lave foderforbrug, høje tilvækst, høje fertilitet, gode moderegenskaber, gode holdbarhed og høje slagtekvalitet.

 

Resultater fra en ny runde af slagtegrise fra Danish Genetics, slagtet 03 maj 2023

 

Kødprocent, lavest (%)
57,4
Kødprocent, gennemsnit (%)
63,11
Kødprocent, maksimum (%)
66,6
Danish_Genetics_krydsning
Source: Breeders Management

Avl efter styrke og levedygtige grise viser gode resultater

Danish Genetics er dedikeret i arbejdet for at avle stærke grise og for at øge levedygtigheden for alle pattegrise i kuldet. Denne genetiske fokus har afgørende betydning for fremtiden som griseproducent, den bæredygtige griseproduktion, dyrevelfærden og miljøet.

I vores arbejde med at avle efter stærkere grise selekterer vi efter egenskaber, der kan forbedre deres resistens mod sygdomme, dyrets daglige tilvækst og kødkvalitet. I det arbejde kan vi reducere brugen af antibiotika og anden medicin som alt andet lige vil give en sundere gris og mindre miljøbelastning. Ydermere giver vores avl efter stærke dyr mærkbare resultater, profitabilitet og effektivitet for griseproducenter.