Vi optimerer din forretning

Danish Genetics er et kommercielt selskab, der fungerer på markedsvilkår, og derfor kan vi arbejde ud fra en forretningsorienteret tilgang og handle, når det er nødvendigt. Vejen fra tanke til handling er kort, men indsatserne er langsigtede. Sådan skaber vi værdi og vækst for vores kunder.

Vi forholder os altid til hele værdikæden helt fra det genetiske afsæt til fødevareproduktion. Med et sikkert overblik kan vi optimere processen, minimere omkostningerne og sikre et større økonomisk afkast på tværs af hele fødevarekæden.Produkter i verdensklasse

Med udgangspunkt i vores genetiske fundament og samarbejde med førende genetikere hos Roslin Technologies sætter vi en ny dagsorden for vores avlsdyrs genetiske udvikling for fremtiden. Det betyder konkret, at vi ikke blot sikrer vores avlsdyrs genetiske værdi, men også går forrest i udviklingen af hurtigere avlsfremgang med førende gennemslagskraft.

Vi har fremavlet nogle af verdens mest produktionsøkonomiske grise med imponerende produktionskapacitet, hvor søerne får et højt antal levendefødte grise, som præsterer stor tilvækst med et lavt foderforbrug og en god kødprocent. Alt sammen målrettet egenskaber, der giver et større økonomisk udbytte for svineproducenter verden over.

Opnå maksimalt udbytte

Vores avlsdyr og genetik rummer enorme potentialer. Og vi ønsker, at vores kunder skal få det størst mulige udbytte af vores produkter. Derfor står vi sammen med vores partnere til rådighed og bidrager med faglig viden og service, der kan løfte potentialet og indtjeningen i din forretning. Vi kan hjælpe med viden og erfaring på alle niveauer lige fra genetisk information og praktiske opgaver i forbindelse med indkøringen af besætningen til daglig produktionshåndtering med foder og ernæring.

Få det, du har brug for

Hos Danish Genetics har vi stolte danske rødder og hele verden som arbejdsplads. Vi kender vores kunder og markeder, og derfor ved vi også, at behovene varierer.

Vi leverer vores produkter til markeder og kunder i hele verden, men det betyder ikke, at vi leverer universelle standardløsninger. Tværtimod. Vores udgangspunkt er altid forankret i kundens lokale forhold. Vi lytter til vores kunder og udtænker de bedste løsninger, som svarer til de lokale forhold og kundens konkrete behov. Kort sagt, så opererer vi globalt, men arbejder lokalt.

Vil du vide mere?

Vi du have del i et af verdens stærkeste avlsprogrammer? Lad os hjælpe dig med at optimere din forretning. vi sidder klar.

Kontakt os her

100 % PRRS-negativt avlsprogram og tilhørende KS-program

Avlsdyr med en god sundhed er afgørende for optimal produktion og avl. Derfor er sundhedsstatus af højeste vigtighed hos alle vores professionelle partnere. Vi tager vores ansvar meget alvorligt og bestræber os konstant på at være på forkant med smittebeskyttelsen, og vi leverer produkter med høj sundhedsstatus til hele verden.

Helt unikt har Danish Genetics som de eneste i Danmark sat det som krav, at vores avlsprogram samt tilhørende KS-program er PRRS-negativt. Det betyder, at alle besætninger i Danish Genetics er PRRS-negative, og at alle orner på vores KS-stationer kommer fra PRRS-negative avlsbesætninger. Alle orner bliver testet via blodprøver, inden de indsættes på en KS-station.

På denne måde går Danish Genetics forrest i forhold til sundhedsstatus og sikrer kunderne sæd udelukkende fra PRRS-negative orner.

Produkter i verdensklasse

Med udgangspunkt i vores genetiske fundament og samarbejde med førende genetikere hos Roslin Technologies sætter vi en ny dagsorden for vores avlsdyrs genetiske udvikling for fremtiden. Det betyder konkret, at vi ikke blot sikrer vores avlsdyrs genetiske værdi, men også går forrest i udviklingen af hurtigere avlsfremgang med førende gennemslagskraft.

Vi har fremavlet nogle af verdens mest produktionsøkonomiske grise med imponerende produktionskapacitet, hvor søerne får et højt antal levendefødte grise, som præsterer stor tilvækst med et lavt foderforbrug og en god kødprocent. Alt sammen målrettet egenskaber, der giver et større økonomisk udbytte for svineproducenter verden over.

Opnå maksimalt udbytte

Vores avlsdyr og genetik rummer enorme potentialer. Og vi ønsker, at vores kunder skal få det størst mulige udbytte af vores produkter. Derfor står vi sammen med vores partnere til rådighed og bidrager med faglig viden og service, der kan løfte potentialet og indtjeningen i din forretning. Vi kan hjælpe med viden og erfaring på alle niveauer lige fra genetisk information og praktiske opgaver i forbindelse med indkøringen af besætningen til daglig produktionshåndtering med foder og ernæring.

Få det, du har brug for

Hos Danish Genetics har vi stolte danske rødder og hele verden som arbejdsplads. Vi kender vores kunder og markeder, og derfor ved vi også, at behovene varierer.

Vi leverer vores produkter til markeder og kunder i hele verden, men det betyder ikke, at vi leverer universelle standardløsninger. Tværtimod. Vores udgangspunkt er altid forankret i kundens lokale forhold. Vi lytter til vores kunder og udtænker de bedste løsninger, som svarer til de lokale forhold og kundens konkrete behov. Kort sagt, så opererer vi globalt, men arbejder lokalt.

Vil du vide mere?

Vi du have del i et af verdens stærkeste avlsprogrammer? Lad os hjælpe dig med at optimere din forretning. vi sidder klar.

Kontakt os her

100 % PRRS-negativt avlsprogram og tilhørende KS-program

Avlsdyr med en god sundhed er afgørende for optimal produktion og avl. Derfor er sundhedsstatus af højeste vigtighed hos alle vores professionelle partnere. Vi tager vores ansvar meget alvorligt og bestræber os konstant på at være på forkant med smittebeskyttelsen, og vi leverer produkter med høj sundhedsstatus til hele verden.

Helt unikt har Danish Genetics som de eneste i Danmark sat det som krav, at vores avlsprogram samt tilhørende KS-program er PRRS-negativt. Det betyder, at alle besætninger i Danish Genetics er PRRS-negative, og at alle orner på vores KS-stationer kommer fra PRRS-negative avlsbesætninger. Alle orner bliver testet via blodprøver, inden de indsættes på en KS-station.

På denne måde går Danish Genetics forrest i forhold til sundhedsstatus og sikrer kunderne sæd udelukkende fra PRRS-negative orner.

Vil du vide mere?

Vi du have del i et af verdens stærkeste avlsprogrammer? Lad os hjælpe dig med at optimere din forretning. Vi sidder klar.

Kontakt os her

Nyheder

Forandringens vinde blæser, og vi har fart på. De seneste nyheder fra Danish Genetics finder du her.

Se nyheder