Avlsprogram i verdensklasse!

Når det kommer til global svineavl, er dansk genetik en succeshistorie. Over 100 års erfaring med professionel svineavl har givet dansk genetik en position i forreste række global set. Men Danish Genetics’ ambitioner rækker videre, og derfor har vi nogle af verdens dygtigste genetikere til at udvikle vores genetiske materiale og avlsprogram.Førende avlsprogram bygger på erfaring og innovation

Vores strategiske samarbejdspartner er Roslin Technologies – en virksomhed blandt de førende inden for genetik, genomisk selektion og bioteknologi. Vi har et innovativt og effektivt avlsprogram, der tager afsæt i vores genetiske population, og med styring af det genetiske avlsarbejde fra nogle af de førende genetikere i verden fører vi den ind i en ny tid. Tilpasset dagens – og morgendagens – marked.

Global leverandør af højkvalitetsprodukter

Vores markedsplads er hele verden, og det skal vores genetiske arbejde og avlsprogram kunne matche. Vi samarbejder derfor med førende genetiske eksperter uden for Danmark for at sikre den nyeste viden og en fortsat udvikling, der rækker ud over de danske grænser.

Roslin Technologies har stort internationalt udsyn og de nyeste teknologier i værktøjskassen. Sammen videreudvikler vi vores avlsprogram og fastsætter avlsmål, der kan konkurrere på det globale marked. Sådan kan vi levere de bedste produkter til jer som kunder over hele verden.

Avlsmål der skaber økonomisk afkast

Vores avlsmål og avlsprogram er opsat for at optimere din forretning og skabe mest muligt profit for din svineproduktion. Krav, lovgivning og behov skifter, og vi sørger for, at vores program følger med.

Vi gennemgår og reviderer løbende vores avlsmål ud fra vores kunders behov, når vi udvælger de egenskaber, der vil skabe avlsfremgang med direkte gennemslagskraft hos vores kunder. Vi tænker fremad, og på den måde kan vi sikre de rigtige produkter på det rigtige tidspunkt, så vores forretning bliver til en god forretning for vores kunder både i dag og i morgen.

Danish Genetics er officielt anerkendt som raceforening og avlsforetagende efter den gældende bekendtgørelse og den kommende EU-forordning. Dermed er vi i Danish Genetics godkendt til at udstede officielle stamtavler på avlsdyr, som indgår i vores avlsprogram. Vi kan tilbyde alle vores kunder stamtavler ved køb af Danish Genetics avlsdyr, således de gældende importkrav kan efterleves.

Vores avlsdyr bliver bedre og bedre med den nyeste teknologi

Roslin Technologies er Europas førende eksperter inden for genomisk selektion.

Genomisk selektion er et ekstremt effektivt værktøj til at sikre avlsfremgang ved at udvælge de bedste avlskandidater. Viden om det enkelte avlsdyrs DNA-markører bruges til mere nøjagtigt at forudsige, hvor sandsynligt det er, at et avlsdyr vil videregive en bestemt egenskab. Og ud fra DNA-markører bestemmes det enkelte dyrs avlsværdi for de enkelte egenskaber.

Det sikrer et solidt grundlag til at afgøre, hvilke avlsdyrskandidater der skal selekteres i avlsbesætninger til at udgøre den kommende generation, som genetisk vil skabe de bedste resultater i forhold til de egenskaber, der avles efter. 

Genomisk selektion forventes at være fuld implementeret med udgangen af 2018 på baggrund af den nyeste viden indenfor området igennem Roslin Technologies.

Avlsarbejde er en videnskab

I Danish Genetics udfører vi et omfattende avlsarbejde i tæt samarbejde med nogle af Danmarks mest erfarne avlere. Her opsamler vi en omfattende mængde data fra en stor genetisk population på tværs af vores tre avlsracer Landrace, Yorkshire og Duroc. Alle disse data bliver analyseret og bearbejdet af Roslin Technologies, så vi sikrer, at vi bliver ved med at have genetik og avlsdyr i verdensklasse.

Succes med et avlsprogram ligger ikke kun i udformningen af programmet, men også i hvilke avlsmål der sættes. Vi ønsker konstant fremgang i avlsmålene for at sikre maksimeret profit for vores kunders svineproduktion. Derfor er vi løbende i gang med analyser af vores avlsdata og sammenholder disse data med markedsanalyser, så vi kan afgøre, om der er behov for at tilpasse avlsmålene fremadrettet, eller om der er evidens for at tilføje helt nye avlsmål. For at opnå de bedste resultater fastlægger vi avlsmål individuelt for vores tre danske racer af Landrace, Yorkshire og Duroc.

Vi tager afsæt i vores store genetiske population og de egenskaber, vi hidtil har avlet efter. Det drejer sig f.eks. om tilvækst, foderudnyttelse, levendefødte, kødprocent, holdbarhed og styrke. Men i det omfattende udviklingsarbejde, der er sat i gang i samarbejde med Roslin Technologies, gennemgår vi allerede vores egenskaber og avlsmål for i tæt dialog med vores kunder at afgøre, hvilke nye egenskaber, der vil skabe økonomisk avlsfremgang med direkte gennemslagskraft for vores kunder

Global leverandør af højkvalitetsprodukter

Vores markedsplads er hele verden, og det skal vores genetiske arbejde og avlsprogram kunne matche. Vi samarbejder derfor med førende genetiske eksperter uden for Danmark for at sikre den nyeste viden og en fortsat udvikling, der rækker ud over de danske grænser.

Roslin Technologies har stort internationalt udsyn og de nyeste teknologier i værktøjskassen. Sammen videreudvikler vi vores avlsprogram og fastsætter avlsmål, der kan konkurrere på det globale marked. Sådan kan vi levere de bedste produkter til jer som kunder over hele verden.

Avlsmål der skaber økonomisk afkast

Vores avlsmål og avlsprogram er opsat for at optimere din forretning og skabe mest muligt profit for din svineproduktion. Krav, lovgivning og behov skifter, og vi sørger for, at vores program følger med.

Vi gennemgår og reviderer løbende vores avlsmål ud fra vores kunders behov, når vi udvælger de egenskaber, der vil skabe avlsfremgang med direkte gennemslagskraft hos vores kunder. Vi tænker fremad, og på den måde kan vi sikre de rigtige produkter på det rigtige tidspunkt, så vores forretning bliver til en god forretning for vores kunder både i dag og i morgen.

Vores avlsdyr bliver bedre og bedre med den nyeste teknologi

Roslin Technologies er Europas førende eksperter inden for genomisk selektion.

Genomisk selektion er et ekstremt effektivt værktøj til at sikre avlsfremgang ved at udvælge de bedste avlskandidater. Viden om det enkelte avlsdyrs DNA-markører bruges til mere nøjagtigt at forudsige, hvor sandsynligt det er, at et avlsdyr vil videregive en bestemt egenskab. Og ud fra DNA-markører bestemmes det enkelte dyrs avlsværdi for de enkelte egenskaber.

Det sikrer et solidt grundlag til at afgøre, hvilke avlsdyrskandidater der skal selekteres i avlsbesætninger til at udgøre den kommende generation, som genetisk vil skabe de bedste resultater i forhold til de egenskaber, der avles efter.

Avlsarbejde er en videnskab

I Danish Genetics udfører vi et omfattende avlsarbejde i tæt samarbejde med nogle af Danmarks mest erfarne avlere. Her opsamler vi en omfattende mængde data fra en stor genetisk population på tværs af vores tre avlsracer Landrace, Yorkshire og Duroc. Alle disse data bliver analyseret og bearbejdet af Roslin Technologies, så vi sikrer, at vi bliver ved med at have genetik og avlsdyr i verdensklasse.

Succes med et avlsprogram ligger ikke kun i udformningen af programmet, men også i hvilke avlsmål der sættes. Vi ønsker konstant fremgang i avlsmålene for at sikre maksimeret profit for vores kunders svineproduktion. Derfor er vi løbende i gang med analyser af vores avlsdata og sammenholder disse data med markedsanalyser, så vi kan afgøre, om der er behov for at tilpasse avlsmålene fremadrettet, eller om der er evidens for at tilføje helt nye avlsmål. For at opnå de bedste resultater fastlægger vi avlsmål individuelt for vores tre danske racer af Landrace, Yorkshire og Duroc.

Vi tager afsæt i vores store genetiske population og de egenskaber, vi hidtil har avlet efter. Det drejer sig f.eks. om tilvækst, foderudnyttelse, levendefødte, kødprocent, holdbarhed og styrke. Men i det omfattende udviklingsarbejde, der er sat i gang i samarbejde med Roslin Technologies, gennemgår vi allerede vores egenskaber og avlsmål for i tæt dialog med vores kunder at afgøre, hvilke nye egenskaber, der vil skabe økonomisk avlsfremgang med direkte gennemslagskraft for vores kunder

Dansk Landrace

Dansk Landrace indgår i Danish Genetics avlsprogram og er en af hundyrracerne, som bliver brugt i det danske avlskrydsningsprogram. Landracen er et stærkt dyr med høj frugtbarhed og gode moderegenskaber. Landracen bruges derfor som et moderdyr til den kendte krydsnings-so (LY/YL-so), der er kendt verden over for sine økonomiske produktionsegenskaber ved produktion af slagtesvin.

Dansk Landrace

Dansk Landrace indgår i Danish Genetics avlsprogram og er en af hundyrracerne, som bliver brugt i det danske avlskrydsningsprogram. Landracen er et stærkt dyr med høj frugtbarhed og gode moderegenskaber. Landracen bruges derfor som et moderdyr til den kendte krydsnings-so (LY/YL-so), der er kendt verden over for sine økonomiske produktionsegenskaber ved produktion af slagtesvin.

Dansk Yorkshire

Dansk Yorkshire indgår i Danish Genetics avlsprogram som den anden hundyrrace og bruges ligeledes som hundyrrace i det danske avlskrydsningsprogram. Yorkshiren er både kendetegnet ved gode moderegenskaber og gode produktionsegenskaber i forhold til frugtbarhed, tilvækst, foderforbrug, kødprocent og kødkvalitet. Yorkshiren anvendes derfor som et moderdyr til den kendte krydsnings-so (LY/YL-so), der er kendt verden over for sine økonomiske produktionsegenskaber ved produktion af slagtesvin.

Dansk Yorkshire

Dansk Yorkshire indgår i Danish Genetics avlsprogram som den anden hundyrrace og bruges ligeledes som hundyrrace i det danske avlskrydsningsprogram. Yorkshiren er både kendetegnet ved gode moderegenskaber og gode produktionsegenskaber i forhold til frugtbarhed, tilvækst, foderforbrug, kødprocent og kødkvalitet. Yorkshiren anvendes derfor som et moderdyr til den kendte krydsnings-so (LY/YL-so), der er kendt verden over for sine økonomiske produktionsegenskaber ved produktion af slagtesvin.

Dansk Duroc

På faderrace-siden indgår Dansk Duroc i Danish Genetics’ avlsprogram. Durocen er kendt for sin høje tilvækst, lave foderforbrug, høje kødprocent og gode kødkvalitet. Derfor er Duroc det oplagte valgt som faderrace til produktion af slagtesvin med LY/YL-søerne, da man ved denne racekrydsning opnår ideelle produktionsresultater.

Dansk Duroc

På faderrace-siden indgår Dansk Duroc i Danish Genetics’ avlsprogram. Durocen er kendt for sin høje tilvækst, lave foderforbrug, høje kødprocent og gode kødkvalitet. Derfor er Duroc det oplagte valgt som faderrace til produktion af slagtesvin med LY/YL-søerne, da man ved denne racekrydsning opnår ideelle produktionsresultater.

Krydsningsdyr (LY/YL) - Hybrid

Krydsnings-soen (LY/YL) også kaldet Hybridsoen er en krydsning mellem Dansk Yorkshire og Dansk Landrace. Denne krydsning giver den mest ideelle produktionsso til slagtesvinsproduktion på markedet, hvad angår økonomiske produktionsresultater og effektivitet. Alt dette skyldes krydsningssoens (LY/YL) lave foderforbrug, høje tilvækst, høje fertilitet, gode moderegenskaber, gode holdbarhed og høje slagtekvalitet.

Krydsningsdyr (LY/YL) - Hybrid

Krydsnings-soen (LY/YL) også kaldet Hybridsoen er en krydsning mellem Dansk Yorkshire og Dansk Landrace. Denne krydsning giver den mest ideelle produktionsso til slagtesvinsproduktion på markedet, hvad angår økonomiske produktionsresultater og effektivitet. Alt dette skyldes krydsningssoens (LY/YL) lave foderforbrug, høje tilvækst, høje fertilitet, gode moderegenskaber, gode holdbarhed og høje slagtekvalitet.

Avlsdyrindeks er nøglen

Som resultat af genetikernes bearbejdning af den løbende dataopsamling på den genetiske population, fastlægges avlsdyrenes individuelle produktionsøkonomi på baggrund af et beregnet avlsdyrindeks. Avlsdyrindekset er nøglen for den selektionsmæssige udvælgelse af de bedste avlsdyr til de kommende generationer.

Hver uge beregner vi avlsdyrindeks på samtlige dyr i avlsprogrammet ud fra en sammensætning af avlsdyrets egne data og data fra avlsdyrets slægtninge.

Unikt i Danmark - Vi leverer et PRRS-negativt avlsprogram og tilhørende KS-program

Avlsdyr med en god sundhed er afgørende for optimal produktion og avl. Derfor er sundhedsstatus af højeste vigtighed hos alle vores professionelle partnere. Vi tager vores ansvar meget alvorligt og bestræber os konstant på at være på forkant med smittebeskyttelsen, og vi leverer produkter med høj sundhedsstatus til hele verden.

Helt unikt har Danish Genetics som de eneste i Danmark sat det som krav, at vores avlsprogram samt tilhørende KS-program er PRRS-negative. Det betyder, at alle vores avlere i Danish Genetics er PRRS-negative besætninger, og dermed at alle orner på vores KS-stationer kommer fra PRRS-negative avlsbesætninger. Alle orner bliver testet via blodprøver, inden de indsættes på en KS-station.

På denne måde går Danish Genetics forrest i forhold til sundhedsstatus og sikrer kunderne sæd udelukkende fra PRRS-negative orner.

Sundhedsstatus kontrolleres af faglige eksperter

Alle besætninger under Danish Genetics er godkendte SPF SUS-besætninger og indgår i det unikke danske sundhedsprogram SPF SUS.

Det danske SPF SUS-system blev etableret i 1971 og er et af verdens bedste sundhedssystemer. Systemet er bygget op omkring faste regler for smittebeskyttelse, sundhedskontrol og transport af svin.

Vores høje sundhedsstatus er underbygget af faglige eksperter, og vores kunder er sikret en dokumenteret sundhedsdeklaration ved køb af sæd eller avlsdyr.

SPF-SUS holder styr på alle danske besætningers sundhedsstatus. Besætningerne kontrolleres mindst én gang per måned af en dyrlæge, og der findes tilgængelige sundhedsdeklarationer på alle danske besætninger.

Avlsdyrindeks er nøglen

Som resultat af genetikernes bearbejdning af den løbende dataopsamling på den genetiske population, fastlægges avlsdyrenes individuelle produktionsøkonomi på baggrund af et beregnet avlsdyrindeks. Avlsdyrindekset er nøglen for den selektionsmæssige udvælgelse af de bedste avlsdyr til de kommende generationer.

Hver uge beregner vi avlsdyrindeks på samtlige dyr i avlsprogrammet ud fra en sammensætning af avlsdyrets egne data og data fra avlsdyrets slægtninge.

Unikt i Danmark - Vi leverer et PRRS-negativt avlsprogram og tilhørende KS-program

Avlsdyr med en god sundhed er afgørende for optimal produktion og avl. Derfor er sundhedsstatus af højeste vigtighed hos alle vores professionelle partnere. Vi tager vores ansvar meget alvorligt og bestræber os konstant på at være på forkant med smittebeskyttelsen, og vi leverer produkter med høj sundhedsstatus til hele verden.

Helt unikt har Danish Genetics som de eneste i Danmark sat det som krav, at vores avlsprogram samt tilhørende KS-program er PRRS-negative. Det betyder, at alle vores avlere i Danish Genetics er PRRS-negative besætninger, og dermed at alle orner på vores KS-stationer kommer fra PRRS-negative avlsbesætninger. Alle orner bliver testet via blodprøver, inden de indsættes på en KS-station.

På denne måde går Danish Genetics forrest i forhold til sundhedsstatus og sikrer kunderne sæd udelukkende fra PRRS-negative orner.

Sundhedsstatus kontrolleres af faglige eksperter

Alle besætninger under Danish Genetics er godkendte SPF SUS-besætninger og indgår i det unikke danske sundhedsprogram SPF SUS.

Det danske SPF SUS-system blev etableret i 1971 og er et af verdens bedste sundhedssystemer. Systemet er bygget op omkring faste regler for smittebeskyttelse, sundhedskontrol og transport af svin.

Vores høje sundhedsstatus er underbygget af faglige eksperter, og vores kunder er sikret en dokumenteret sundhedsdeklaration ved køb af sæd eller avlsdyr.

SPF-SUS holder styr på alle danske besætningers sundhedsstatus. Besætningerne kontrolleres mindst én gang per måned af en dyrlæge, og der findes tilgængelige sundhedsdeklarationer på alle danske besætninger.

Vil du vide mere?

Vi du have del i et af verdens stærkeste avlsprogrammer? Lad os hjælpe dig med at optimere din forretning. Vi sidder klar.

Kontakt os her

Nyheder

Forandringens vinde blæser, og vi har fart på. De seneste nyheder fra Danish Genetics finder du her.

Se nyheder