Danish Genetics lancerer ny værdibaseret serviceaftale

Af Danish Genetics - fredag den 10. juni 2022

Griseproducenter, der har hjemmeavl med egen produktion af krydsningspolte, får nu for alvor mulighed for at forbedre hjemmeavlen igennem Danish Genetics’ avlsprogram. Genetik-selskabet fra Vejle har netop lanceret en ny hjemmeavlsservice ved navn Nucleus Management (DGNM).

DGNM

Styrket rentabilitet med avlsarbejde

Avlsarbejdet er helt essentielt for konstant at skabe en forbedret rentabilitet i griseproduktionen. Hvor en stor del af Danish Genetics’ kunder opnår den nyeste avlsfremgang igennem løbende indkøb af krydsningspolte fra avlsselskabets Avls- og Opformeringsbesætninger, foretager en anden andel af kunderne hjemmeavl, hvor den nyeste avlsfremgang fremkommer i en kombination af den renracede sæd kunden modtager fra vores KS stationer og den individuelle selektion der sker i kundens kernebesætning.

Nu satser Danish Genetics på at udbygge den del af forretningen, hvor griseproducenten igennem hjemmeavl selv står for egen produktion af polte til næste generation.

– Vi har netop lanceret Danish Genetics Nucleus Management målrettet de producenter, der igennem hjemmeavl selv laver polte til udskiftning i deres besætning. Med det nye program får vores kunder helt nye muligheder for at forbedre deres selektion og interne avlsarbejde i besætningen, hvilket vil sikre dem en endnu højere avlsfremgang, forklarer Ulla Gam Hansen, der er teknisk konsulent hos Danish Genetics.

Fuld avlsovervågning optimerer produktion

Med det nye avlsværktøj får producenterne i fremtiden mulighed for at følge deres avlsarbejde på tætteste hold og agere hvis nødvendigt. Hvert enkelt avlsdyr indekseres ugentligt, så producenten i sidste ende har mulighed for at opnå de bedste produktionsresultater, ved både sohold og hos slagtesvinene.

– Samtidig får producenterne også adgang til nye avlsrapporter med avlsnøgletal. Og det bliver en mulighed at få eksternt certificerede og uvildige svinerådgivere til at hjælpe med avlsarbejdet i besætningen, så det køres optimalt, og genetikken udnyttes bedst muligt, forklarer Ulla Gam Hansen, der påpeger, at de første rådgivere netop har afsluttet certificeringen.

Som de fleste andre brancher har digitalisering og data også gjort sit indtog blandt griseproducenterne. Den udvikling vil Danish Genetics profitere af.

– Vi oplever, at mange kunder kigger mod brug af data og andre muligheder, som digitaliseringen bringer med sig. I dag bliver beslutninger i højere grad taget ud fra dataindsigt, og derfor er det vigtigt for en virksomhed som vores, at vi kan levere stærke digitale og brugervenlige løsninger til vores kunder. Digitalisering er foruden den genetiske udvikling faktisk et af de områder, som vi bruger allerflest ressourcer på lige nu, forklarer Ulla Gam Hansen.

Effektivitet rimer på mindre miljøbelastning

For at mindske miljø- og klimabelastningen ved griseproduktion er det vigtigt hele tiden at effektivisere produktionen på en række parametre. Netop hér kan Danish Genetics Nucleus Management ifølge Ulla Gam Hansen gøre en forskel.

– Miljøbelastningen ved produktionen afhænger jo af produktionens effektivitet. Derfor giver det rigtig god mening for griseproducenten både økonomisk og miljømæssigt at have fokus på at udnytte det maksimale af genetikken, når der foretages hjemmeavl, forklarer den tekniske konsulent.

Ulla Gam Hansen pointerer, at det at drive hjemmeavl igennem Danish Genetics Nuclues Management ikke er svært, men at det kræver en særlig indsigt og fokus hos den enkelte griseproducent, hvis de økonomiske og miljømæssige fordele skal indfris.

– Man kan ikke bare sætte ”Autopilot” på, når man foretager hjemmeavl, så derfor skal den driftsansvarlige have de rette kompetencer og rådgivning, hvilket vi i Danish Genetics tilbyder igennem vores Nucleus Management løsning, forklarer hun.