Danish Pig Genetics lancerer opdaterede avlsmål

Af Danish Genetics - fredag den 24. april 2020

Efter ni måneders intensivt arbejde med nogle af verdens førende eksperter inden for svinegenetik, er Danish Pig Genetics klar til at lancere deres opdaterede avlsprogram med fornyede avlsmål for både han- og hundyrlinjer.

Danish_Genetics

”Målet med opdateringen af avlsprogrammet er, gennem de underliggende avlsmålsegenskaber, som udspringer af vores avlsfilosofi, yderligere at øge avlsfremgangen i det genetiske materiale, der maksimerer profitabiliteten for samtlige aktører gennem hele værdikæden for svineproduktion. Dette opnår vi gennem vores opdaterede avlsmål, som fokuserer på avlsmålsegenskaberne bag robusthed, reproduktion, moderegenskaber, effektivitet, vækst og slagtekvalitet,” fortæller Lars Dall, CEO hos Danish Pig Genetics.

Avlsselskabet beskriver, at avlsmålsegenskaberne specifikt er valgt ud fra en faglig og dokumentérbar baggrund for at have direkte økonomisk værdi for svineproducenterne. Avlsmålsegenskaberne udnytter de genetiske potentialer ved avlsdyret, der skaber højest muligt økonomisk fremskridt, og som imødekommer markedets krav til fremtiden. De økonomiske vægte bag avlsmålsegenskaberne opnås gennem Danish Pig Genetics’ nye bio-økonomiske model. Modellen sikrer den rette procentmæssige økonomiske vægtning mellem de enkelte avlsmålsegenskaber, der indgår i avlsprogrammet for Yorkshire og Landrace på hundyrsiden og for Duroc på handyrsiden. De økonomiske parametre opdatereres løbende for at imødekomme alle økonomiske aspekter og fremtidige tendenser i markedet.

Avlsmål for Landrace og Yorkshire

Avlsmålsegenskaber for Landrace og Yorkshire er udviklet specielt med henblik på soproducenterne.

”Det moderlige indeks står for moderlige karakteristika og dermed egenskaber fokuseret på de moderlige kendetegn, som, når de to moderlinjer krydses, resulterer i markedets mest ideelle produktionsso (LY/YL) for slagtesvinsproduktion, når det kommer til produktionsudbytte og -effektivitet. Målet er at producere stærke og højproduktive søer, som optimerer produktionensøkonomien. Derfor er fokus på robusthed, reproduktion og moderegenskaber samt vækst og effektivitet,” beskriver Mahmoud Shirali, Seniorgenetiker hos Danish Pig Genetics.

 

Avlsmål for Duroc

Avlsmålet for faderlinjen Dansk Duroc hovedsageligt er udviklet til at maksimere profitabiliteten for slagtesvinsproducenter, slagterier og detailledet. Dette opnås ved et større fokus på egenskaber som vækst, effektivitet og slagtekvalitet.

 

”Danish Pig Genetics Duroc’en er internationalt kendt for sin fremragende tilvækst, effektivitet og høje slagte- og kødkvalitet. Det opdaterede avlsprogram kapitaliserer på den genetiske excellence og accelereres gennem effektivitet og vækst såvel som fertilitet i Duroc som handyrrace, da flere levedygtige grise til slagtning har substantiel økonomisk værdi for svineproducenter verden over,” forklarer Mahmoud Shirali.

”Danish Pig Genetics er engagerede i at levere førsteklasses genetisk materiale med exceptionel ydeevne og modstandsdygtighed på en række områder til det globale marked for svineproduktion. Dette opnås gennem vores uddybende avlsprogram, som balancerer vægtningen af egenskaber og diversificerer egenskaberne i avlsmålet,” afslutter Lars Dall.