Fokus på pattegriseoverlevelse via registrering af fødselsvægt

Af Danish Genetics - fredag den 25. marts 2022

Hos Danish Genetics øger vi vores fokus på pattegriseoverlevelse gennem et udviklingsprojekt med ønske om mere ensartede pattegrise via fødselsvægtregistrering.

Levedygtige_grise

Udviklingsprojekt hos Danish Genetics

Se i videoen hvordan vi arbejder med vores projekt vedr. individuel registrering af fødselsvægt for alle levendefødte renracede Landrace og Yorkshire pattegrise i avlsbesætninger.

 

 

Allerede i foråret 2021 øgede Danish Genetics sit fokus på pattegriseoverlevelse ved at implementere direkte avl efter pattegriseoverlevelse samt antallet af levedygtige pattegrise i kuldet. For at styrke vejen til en øget pattegriseoverlevelse yderligere, har vi valgt at starte et nyt udviklingsprojekt i ønsket om i fremtiden at kunne avle efter pattegrise med en mere ensartet fødselsvægt i kuldet. Dette koncept vil styrke vores vej til en øget pattegriseoverlevelse og et mere bæredygtigt avlsprogram.

Særligt fokus på pattegriseoverlevelse

Avlsprogrammet hos Danish Genetics har et særligt fokus på pattegriseoverlevelse samt robuste og højeffektive grise. Vi opnår blandt andet dette gennem direkte avl for pattegriseoverlevelse og levedygtige pattegrise. For at styrke målsætningen om øget pattegriseoverlevelse yderligere, har vi igangsat et projekt med individuel registrering af fødselsvægt for alle levendefødte renracede Landrace og Yorkshire pattegrise i avlsbesætningerne. Racerne Landrace og Yorkshire er valgt, da disse racer udgør moderlinjerne i vores avlsprogram.

Højere pattegriseoverlevelse

Målet med en registrering af den individuelle fødselsvægt for pattegrise inden for moderlinjerne Landrace og Yorkshire er at kunne avle efter mere robuste grise og en højere pattegriseoverlevelse – og i sidste ende flere fravænnede grise pr. årsso. Det vil have en positiv indvirkning på bæredygtigheden, idet øget pattegriseoverlevelse i sidste ende vil betyde behov for færre antal søer til at producere det samme antal pattegrise.

Projektet er af stor betydning både ud fra et økonomisk, miljømæssigt og dyrevelfærdsmæssigt synspunkt, hvorfor det også er et omdiskuteret emne i branchen.