Forbedret sooverlevelse i Danish Hybrid Polte

Af Danish Genetics - tirsdag den 9. januar 2024

Sodødeligheden har i de senere år været et stigende problem i branchen, både i Danmark og globalt.

IMG 2131

Seges Innovation skriver følgende 23. juni 2023 i Notat 2315: ” I 2022 var procent døde og aflivede søer 14,5 %, hvilket svarer til en stigning på 0,5 procentpoint sammenlignet med samme beregningsmetode for tallene fra 2021. Denne stigning ses også i opgørelsen for sodødeligheden på baggrund af tal fra DAKA og Danmarks Statistik, der viser, at sodødeligheden i 2022 var 16,5 %, hvilket svarer til en stigning på 0,4 procentpoint.” Denne relativt høje dødelighed kan skyldes en række faktorer, da sodødelighed er en kompleks afspejling - både af det miljø dyrene befinder sig i, management i stalden samt dyrenes genetiske baggrund.
Dyrene kan have udfordringer med sygdomme og forhold som påvirker soens bevægelsesevne og reproduktive sundhed. Disse faktorer har ført til øgede omkostninger og udfordringer for svineproducenterne, hvilket har gjort det mere presserende end nogensinde at finde holdbare løsninger.

Udfordringen med sodødelighed

De primære årsager til sodødeligheden er ofte relateret til bevægelsesproblemer og reproduktive udfordringer. For eksempel kan dårlig benstyrke og led problemer føre til, at soen har svært ved at rejse sig, hvilket kan resultere i yderligere komplikationer. Reproduktive problemer som infektioner og komplikationer under faring er også almindelige årsager. Disse udfordringer har ført til en stigende bekymring i branchen, da de påvirker både økonomien og dyrevelfærden negativt.

Vores Løsning: Fokus på Sundhed og Styrke

Hos Danish Genetics har vi taget udfordringen op ved at fokusere på sundhed, moderegenskaber og styrke i udvælgelsen af avlsdyr gennem de seneste 5 år. Vores avlsprogram har inkluderet en række parametre, der via konsekvent selektion sikrer, at de polte, vi avler, er mere robuste modstandsdygtige og har gode fysiske egenskaber, der gør at vi har en sodødelighed på 6,8 % i en undersøgelse på mere end 100.000 produktionssøer spredt over hele verden.

Top-performer på slagteriet

Det er værd at bemærke, at vores fokus på sundhed og styrke ikke har haft nogen negativ indvirkning på slagtegrisenes kødkvalitet og effektivitet. Vores Dansk Hybrid polte fortsætter med at levere høj kvalitet, hvilket sikrer, at Danish Genetics ikke bliver overhalet af vores konkurrenter.
Forbedringen i sooverlevelse er en vigtig milepæl for Danish Genetics og for hele industrien. Det viser, at det er muligt at tackle de udfordringer, vi står over for, gennem innovativt og målrettet avlsarbejde. Vi er stolte af de resultater, vi har opnået, og ser frem til at fortsætte vores arbejde for en mere bæredygtig og produktiv genetik.

Danishgenetics 8769