Det soen allerede gør godt hjælper vi den med at forbedre.

Af Danish Genetics - mandag den 6. marts 2023

For genetikselskabet Danish Genetics er gode moderegenskaber vigtige i avlsarbejdet. Øget fokus på dataindsamling styrker arbejdet med grisens moderegenskaber – Danish Genetics registrerer f.eks. foderforbrug, daglig tilvækst og som eneste genetikselskab registreres fødselsvægt for alle grise fra samtlige kuld.

Moderegenskaber

VERDENS BEDSTE SO?

Det er en kompleks opgave at passe grise og samtidigt håndtere og optimere avlsarbejde. På grund af den øget kontrol, travlhed, og ikke mindst mangel på kvalificeret arbejdskraft, oplever mange besætninger, at der er mindre tid til den enkelte gris. Tid og sunde grise er de seneste år blevet en stadigt større økonomisk post og det er derfor blevet endnu vigtigere at grisene ikke konstant kræver opsyn.

For at imødekomme efterspørgslen fra markedet har genetikselskabet Danish Genetics valgt at styrke arbejdet med moderegenskaber ved at indsamle flere data til forædlingen af generne. Det vil for eksempel vise sig i flere ensartede kuld med få udsving i fødselsvægten. Det bidrager til mindre hierarki i stien og i sidste ende en højere pattegrisoverlevelse.

 

Danishgenetics 8769 1 WEB
84A9625 Edit Web

– Vi tilpasser os hele tiden til kundernes efterspørgsel. Og når det, som i tilfældet med ekstra fokus på moderegenskaber, kaster en række positive elementer af sig, er det oplagt, at vi arbejder endnu mere struktureret med det.

– Konkret er vi inden for det seneste år begyndt at indsamle data for avlskuld, der viser pattegrisenes fødselsvægt og beregner en overlevelse i kuldet. Med de nye dataindsigter får vi et markant bedre grundlag at stå på, når vi skal træffe beslutninger om, hvordan genetikken skal sammensættes, forklarer Ulla Gam Hansen, der er teknisk konsulent hos Danish Genetics.

Ud over fødselsvægt og overlevelsesrate indsamler genetikselskabet også data for, hvor mange patter et Yorkshire eller Landrace dyr bliver født med, da det er et væsentligt parameter for at soen kan passe sine grise og score højt på moderegenskaber. I dag ser man mange søer med for få patter til de kuld, de får, og især hvis kuldet ikke er ensartet skaber det problemer med levedygtige pattegrise.

Bæredygtig produktion er god rentabilitet

Ud over at en besætning bliver nemmere at passe for en presset griseproducent, giver gode moderegenskaber en række andre fordele for landmanden.

Ifølge Ulla Gam Hansen er pattegriseoverlevelse alfa og omega, hvis du skal drive en rentabel og overskudsgivende produktion. Men der er en række andre parametre, der er mindst lige så vigtige ved moderegenskaberne:

– Som branche har vi et etisk ansvar for, at vi sikrer, at flest mulige liv overlever. Og lever på en ordentlig måde. Det giver næsten sig selv, at en god so spiller en stor rolle. 

– Samtidig spiller det en rolle i CO2- og miljøbelastningen, at vi får levedygtige og sunde pattegrise ud af avlsarbejdet. Hvis der er for mange pattegrise, der dør eller ikke får tilstrækkelig hurtig tilvækst, koster det ressourcer, forklarer Ulla Gam Hansen.

Data fra Danish Genetics viser, at de ti procent bedst performende søer i gennemsnit har 21 levedygtige grise 3 uger efter fødslen.

 

Dg 0901 Web
IMG20230110135014
IMG20230110143028

Tysk griseproducent mærker forskellen

I Tyskland, hos Simon Oesau, der driver Hof Oesau, en besætning med avlssøer, smågrise og slagtegrise, er der lagt mærke til moderegenskaberne hos avlssøer fra Danish Genetics:

– I vores bedrift formår vi at opnå en daglig tilvækst på 1.100 gram per slagtegris, mens foderforbruget er 2,7 foderenheder. Det tilskriver jeg i stor grad søernes moderegenskaber, der i vores setup bliver yderligere udfordret af, at både søer og slagtegrise går udendørs i store fællesgrupper. 

- De relativt store udendørs stier kan også lade sig gøre, fordi grisene fra Danish Genetics har virkeligt stærke ben og god rygstruktur. Vi forsøger ydermere at styrke grisene med niveauforskelle i stierne og steder med rigelig strøelse samt steder uden, så grisene virkeligt får brugt deres muskler.

Hof Oesau er meget bevidste over deres køb af avl med gener fra Danish Genetics og har købt grisene gennem Breeders of Denmark. For fire år siden afprøvede Simon og hans medarbejdere et andet genetikselskab i en periode, men de præsterede ikke tilstrækkelig godt under forholdene på gården.

Simon sætter stor pris på det tætte arbejde med Danish Genetics Partner. Det er tydeligt at der både grines, forhandles og optimeres når de mødes i Grevenkop, vest for Hamborg.