Skulder ved skulder - Vi øger ikke vores genbidragsniveau

- fredag den 7. oktober 2022

Danish_Genetics
Danishgenetics 6307 Edit Web

Vi står sammen

Vi skal arbejde sammen når det går godt og når det går skidt i branchen – og af den grund øger Danish Genetics ikke genbidragsniveauet. 

I en økonomisk hård og uforudsigelig tid er det vigtigt at vi står sammen. Vi skal samarbejde, gøre hinanden stærkere og stå skulder ved skulder i en tid hvor omgivelserne påvirker alles hverdag. Vi tror på, at de bedste resultater skabes, når alle arbejder sammen – om det samme mål og i den samme retning.

Vi har de sidste mange år oplevet hvordan produktionsøkonomien har været påvirket af tendenser i omverdenen og udefrakommende hændelser. I skrivende stund er vores partnere, kunder og leverandører presset i deres arbejde med at levere den bedste danske gris til kunder i hele verden. Et pres som skyldes stigende priser på foder, energi, logistik og meget andet. Alt imens er verden ramt af usikkerhed, grænser er lukket og den frie bevægelighed for goder og services er blevet begrænset. Dette gør at bytteforholdet i grisebranchen er forringet da prisen på dyr ikke afspejler de omkostninger producenten har.

Danish Genetics handler om kvalitet i vores arbejde, genetiske fremskridt og stærke relationer til vores omverden. Derfor er vi ikke bange for at stå skulder ved skulder i gode, såvel som dårlige perioder. Det er ikke i vores interesse at styrke egen forretning mens vores kunder har det svært.

Derfor er vi meget ærlige og tydelige når vi nu beretter at vi ikke hæver vores genbidragsniveau. Vi står sammen i en svær tid, og sammen kommer vi styrket ud af den.